Węzeł transportowy w Słupsku

2015-10-29 11:09
Węzeł transportowy w Słupsku
Autor: archiwum serwisu Konkurs zorganizowano w ramach planu rewitalizacji centralnego obszaru słupska. Oprócz węzła przesiadkowego architekci mieli tu zaproponować nowe, miastotwórcze funkcje.

Konkurs na opracowanie koncepcji węzła i otaczających terenów wygrali Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz oraz Michał Poziemski.

Głównym założeniem studialnego konkursu, który w imieniu władz miasta zorganizował słupski SARP, było Architekci wykorzystali umożliwienie pieszym i rowerzystom łatwe przemieszczanie się między centralną, historyczną częścią miasta a położonymi po drugiej stronie torów terenami osiedla mieszkaniowego. Koncepcja miała obejmować m.in. stworzenie przejścia podziemnego na osi ul. Wojska Polskiego, łączącego nowo projektowany dworzec kolejowy z dworcem autobusowym oraz zaproponowanie miastotwórczych terenów publiczno-rekreacyjnych o potencjale inwestycyjnym. Zwycięska praca zakłada zagospodarowanie obszaru w oparciu o dwie osie kompozycyjne: jedną wzdłuż równoległej do torów ul. Kołłątaja, drugą, w postaci tunelu, na osi ul. Wojska Polskiego. Na ich przecięciu miałby powstać reprezentacyjny plac otoczony zielonymi tarasami. Oś wzdłuż ul. Kołłątaja prowadzi do placu o funkcji handlowej. Tu przewidziano halę targową, a w sąsiedztwie centrum kultury i zespół biurowo- mieszkalny. W parku po drugiej stronie linii kolejowej architekci zaproponowali halę widowiskowo-sportową i zabudowę biurową przy torach. Jurorzy docenili szczególnie projekt placu przed dworcem. Wyniki konkursu stanowić będą podstawę do działań organizacyjno-prawnych zmierzających do przyjęcia właściwych kierunków zagospodarowania tego fragmentu miasta – napisali w uzasadnieniu. Pierwsze prace mają szansę zacząć się tu jednak już w 2017 roku. W oparciu o projekt PKP planuje bowiem wówczas budowę nowego dworca.

Rozpoczęcie realizacji: 2017

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum