Manuela Roth, Library

2015-10-22 13:17 Tekst: Romuald Loegler
Library
Autor: archiwum serwisu Manuela Roth, Library, Braun Publishing AG 2011 (drugie uzupełnione wydanie – 2015)

Autorka wskazuje na fakt, że architektura bibliotek jest rezultatem stałych zmian w zasadach i celach ich funkcjonowania. Jej książka to przegląd obiektów, z którymi warto się zapoznać i zrobić to winni nie tylko architekci – bibliotekarze też! – recenzja Romualda Loeglera.

Architektura bibliotek to temat aktualny również w Polsce. Konfrontacja z dokonaniami innych krajów, bez wsiadania do samolotu, staje się możliwa dzięki Manueli Roth, projektantce wnętrz, wyedukowanej na uczelniach w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Jej książka to przegląd obiektów, z którymi warto się zapoznać i zrobić to winni nie tylko architekci – bibliotekarze też! Autorka wskazuje na fakt, że architektura bibliotek jest rezultatem stałych zmian w zasadach i celach ich funkcjonowania. Również digitalizacja znajduje odbicie w sposobach użytkowania tych obiektów. Niedawno przeszły one transformację – ciche, introwertyczne wnętrza przemieniły się w miejsca promocji i komunikacji. Przechodząc przez bibliotekę jak przez otwarty architektoniczny krajobraz uczestniczymy w procesie uczenia się. Dzięki eliminacji przegród i fizycznych barier, jej architektura motywuje użytkownika do nauki poprzez komunikację i kooperację. Introwertyczna, wewnętrzna kompozycja bibliotecznych kondygnacji koncentruje uwagę na książkach, uspokaja przestrzeń. Częściowo odizolowane od zewnętrznego świata, wpływają nie tylko na atmosferę, ale też wprowadzają poczucie upływu czasu oderwanego od pulsu otaczającego bibliotekę miasta. Ten cytat to krótki fragment prezentacji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach autorstwa pracowni HS99 – polskiego przykładu współczesnej biblioteki w światowym przeglądzie najlepszych tego typu gmachów.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum