Kontestowanie kontekstu – o Centrum Edukacji Geologicznej Antoni Domicz

2015-10-28 23:49
Centrum Edukacji Geologicznej
Autor: archiwum serwisu Przeszklony korytarz łączy w parterze poszczególne bryły. Fot. Marcin Czechowicz

Konkurs na projekt Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego wzbudził ogromne zainteresowanie i obrodził znakomitymi pomysłami. Rywalizowały w nim dwa podejścia do tematu – „ekologiczne”, zakładające minimalną ingerencję w przestrzeń, oraz „kontestujące kontekst”, w myśl znanego powiedzenia Rema Koolhaasa. Jury wybrało to pierwsze, inwestor zrealizował to drugie. Generalnie nie zgadzam się z kwestionowaniem werdyktów konkursowych, ale…

Teren dawnego kamieniołomu w Chęcinach to wymarzona lokalizacja dla każdego architekta – zalesione Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie, tło wapiennych skał, a obok ruiny średniowiecznego zamku królewskiego. Nic dziwnego, że konkurs na projekt Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego wzbudził ogromne zainteresowanie i obrodził znakomitymi pomysłami. Moją uwagę zwróciła zwłaszcza wspólna propozycja biur ATJ Architekci i MIMIKA. Wstęga połączonych ze sobą pawilonów tworzyła dodatkową ścianę z kamieni i szkła, a trasa widokowa biegnąca po uskoku urwiska byłego kamieniołomu miała swoją kontynuację na zielonych dachach budynków. Ze wszystkich pomieszczeń można było podziwiać piękną panoramę wzgórz i dolin lub wykutą w skale ścianę. Komfort obcowania z niezwykłym krajobrazem był w tej pracy ważniejszy od architektonicznych fajerwerków. Niestety, ta znakomita koncepcja harmonijnego wpisania centrum w malownicze otoczenie nie została doceniona przez jury.

W konkursie rywalizowały dwa podejścia do tematu – „ekologiczne”, zakładające minimalną ingerencję w przestrzeń, oraz „kontestujące kontekst”, w myśl znanego powiedzenia Rema Koolhaasa. Jury wybrało to pierwsze, inwestor zrealizował to drugie. Zwycięski projekt Marka Budzyńskiego zakładał budowę szeregu pawilonów obsypanych ziemią i stworzenie sztucznego krajobrazu przypominającego wioskę hobbitów. Negocjacje z laureatem nie powiodły się, więc władze uczelni zdecydowały się na pracę zdobywców drugiej nagrody, pracowni WXCA. Generalnie nie zgadzam się z kwestionowaniem werdyktów konkursowych, ale… Wciąż aktualny jest dla mnie przekaz pracy dyplomowej Anny Szkurłat-Wojno wykonanej w latach 70. pod kierunkiem Stefana Müllera. Hotel w Górach Sowich w kształcie głowy autorki manifestował, że każda działalność architektoniczna jest zawsze osobistą ingerencją w otoczenie. Mimikra w sztuce architektury na ogół się nie sprawdza. Mimo że hasło Koolhaasa jest z założenia kontrowersyjne, bo zawsze, nawet kontestując, wyrażamy swój stosunek do kontekstu, to jego przesłanie wydaje się słuszne.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum