Projekt Spacer w Gdyni

2015-10-29 10:39 Tekst: Julia Cichosz
Projekt Spacer w Gdyni
Autor: archiwum serwisu Forma skrzyń i podestów pozostawia użytkowanikom dowolność interpretacji ich przeznaczenia. Fot. Maciej Szajewski/ Inicjatywa Miasto

Trzy platformy wypoczynkowe na trasie spacerowej między centrum Gdyni a Redłowem miały stanowić zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców w okresie wzmożonej obecności turystów w ich mieście.

Założenia autorskie

Jesteśmy młodą organizacją, powstałą w 2013 roku w Gdańsku, której ambicją jest ożywienie uczestnictwa społecznego w kształtowaniu przestrzeni publicznych. Z naszych obserwacji wynika, że większość mieszkańców ma poczucie, iż decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzeni podejmowane są bez ich udziału, dlatego nie mają poczucia odpowiedzialności za miasto. Celem projektu Spacer była aktywizacja gdynian. W zrealizowanych działaniach nie chodziło o estetykę i dizajn, a przede wszystkim o to, by zachęcić ludzi do korzystania z przestrzeni wspólnej, inicjować dialog.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum