Kongres Ruchów Miejskich

2015-10-20 12:23 Tekst: Katarzyna Gucałło

W ramach kongresu odbyło się Śniadanie Prezydentów, w którym uczestniczyli włodarze Gorzowa, Słupska i Poznania. Nazywani „prezydentami zmiany”, wspierani przez ruchy miejskie, opowiadali o doświadczeniach z obu stron „barykady” – relacja Katarzyny Gucałło.

Od 18 do 20 września w Gorzowie Wielkopolskim obradował IV Kongres Ruchów Miejskich. Od roku 2011 gościł on już w Poznaniu, Łodzi i Białymstoku, skupiając twórców oddolnych inicjatyw z całej Polski. Tym razem zmieniono jego formułę, bo poza zamkniętymi obradami odbyły się debaty otwarte dla publiczności, warsztaty i sesje, w których obok aktywistów udział wzięli także urzędnicy, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, prezydenci Gorzowa, Słupska i Poznania oraz wszyscy zainteresowani tym, by w ich miastach żyło się lepiej. W debacie Kultura średnich miast, prowadzonej przez Krzysztofa Dudka – dyrektora Narodowego Centrum Kultury, uczestniczyli reprezentanci lokalnych instytucji kulturalnych. Porównywano doświadczenia obecnych prezydentów Gorzowa i Słupska oraz animatorów kultury z Wrocławia, Gdańska i Warszawy. Podkreślano, że dużo ważniejsze od pomnikowych inwestycji typu Filharmonia Gorzowska jest wspieranie przez samorządy małych inicjatyw, zarówno przez dofinansowania, jak i przez udostępnienie istniejącej infrastruktury. Śniadanie Prezydentów, w którym uczestniczyli włodarze Gorzowa (Jacek Wójcicki), Słupska (Robert Biedroń) i Poznania (Jacek Jaśkowiak), przyciągnęło dużą publiczność. Nazywani „prezydentami zmiany”, wspierani przez ruchy miejskie (odpowiednio – Ludzie Dla Miasta, Nareszcie Zmiana i My-Poznaniacy), opowiadali o doświadczeniach z obu stron „barykady”. Podkreślali konieczność zmiany myślenia zarówno o rewitalizacji miast, która powinna obejmować przede wszystkim sferę społeczną, jak i o władzy, którą należałoby odrzeć z „pałacowości”. Rajmund Ryś, dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej MIR, mówił o opracowywanej w ministerstwie Krajowej Polityce Miejskiej, dziękując działaczom miejskim za ich wkład w prace nad dokumentem.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum