Edukacja architektoniczna

2015-10-29 11:31 Tekst: Przemysław Chimczak,Tomasz Bojęć
Edukacja architektoniczna
Autor: archiwum serwisu Debata podsumowujący cykl podczas warsztatów OSSY w Krakowie. Fot. blokblog

Studenci architektury z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Gliwic czy Wrocławia wypowiadali się krytycznie o swoich uczelniach, natomiast studenci mniejszych szkół podkreślali zalety, często wręcz pomijając niedociągnięcia – cykl debat na temat edukacji architektonicznej w Polsce podsumowują autorzy blokbloga i współorganizatorzy: Przemysław Chimczak i Tomasz Bojęć.

Edukacja przyszłych architektów od lat pozostaje aktualnym tematem w środowisku architektonicznym. Dyskusja o niej do tej pory opierała się na subiektywnych opiniach studentów w zależności od ukończonej uczelni. Brakowało zestawienia, które umożliwiłoby porównanie wydziałów architektury w całym kraju. Dlatego powstał pomysł na cykl o edukacji architektonicznej zainicjowany przez think-tank BLOKBLOG. W ramach cyklu publikowanego na www.blokblog.pl podjęliśmy się zadania, którego celem było stworzenie całościowego obrazu nauczania o architekturze w Polsce. Zaprosiliśmy do współpracy studentów, którzy opisali swoje wydziały na łamach naszego bloga, zwróciliśmy się do miejskich aktywistów, kół naukowych i dydaktyków z prośbą o zabranie głosu, rozmawialiśmy ze specjalistami. Podsumowaniem całego projektu były debaty z zaproszonymi gośćmi w największych polskich miastach. We Wrocławiu, razem z Michałem Dudą z Muzeum Architektury oraz architektami Kubą Snopkiem i Łukaszem Wojciechowskim, dyskutowaliśmy o teorii w architekturze, w Warszawie na rozmowę o alternatywach zawodu architekta zaprosiliśmy socjolożkę Ludwikę Ignatowicz oraz architektów Michała Piaseckiego i Macieja Siudę, w Gdańsku razem z architektami Moniką Arczyńską, Piotrem Czyżem, Łukaszem Pancewiczem i Przemkiem Wróblem rozmawialiśmy o przyszłości uczelni. Natomiast w Krakowie zorganizowaliśmy debatę z uczestnikami letnich warsztatów OSSA. Głównym celem było rozpoczęcie dyskusji, która ma szansę wyjść poza mury jednej uczelni. Dzisiaj mamy już pierwsze wnioski.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum