Jan Gehl, Miasta dla ludzi

2015-10-22 13:11 Tekst: Romuald Loegler
Miasta dla ludzi
Autor: archiwum serwisu Jan Gehl, Miasta dla ludzi, tłum. Szymon Nogalski, Wydawnictwo RAM 2014

Przydatność tej publikacji dla powszechnej edukacji użytkowników miasta, polityków oraz pracowników instytucji i samorządów odpowiedzialnych za kształtowanie miejskiego środowiska, doceniona została już w wielu krajach – recenzja Romualda Loeglera.

Tworzenie publicznych przestrzeni w mieście jest szansą na jego prawdziwą egzystencję, na rozwój i aktywność. Ulice, place i parki odzwierciedlają jakość urbanizacyjnej propozycji, którą należy rozumieć jako wyzwanie dla prywatnych inwestorów. Przestrzeń publiczna w każdym mieście zapewnia tradycyjne miejsce miejskich interakcji – swoisty rdzeń powiązań poszczególnych jego części. Będąc społeczną własnością, stanowić winna szkielet porządkujący przestrzenny układ miasta i wyznaczać „pola” działalności inwestorów. Przestrzeń publiczna nie jest bowiem tylko obszarem pomiędzy układem dróg transportowych i placów, lecz także kreuje i reguluje stosunki pomiędzy użytkownikiem a zbudowanym środowiskiem miejskiej struktury.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum