Europe City. Lessons from the European Prize for Urban Public Space, pod redakcją Judit Carrery i Diane Grey

2016-01-29 21:42 Tekst: Kazimierz Łatak,Piotr Lewicki
Steven Holl, Europe city
Autor: archiwum serwisu Europe city. Lessons from the European Prize for Urban Public Space, red. Judit Carrera, Diane Grey, Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, Lars Müller Publishers 2015

Publikacja, podsumowująca osiem edycji konkursu, nie jest katalogiem ani usystematyzowanym przeglądem ponad 50 prac nagrodzonych i wyróżnionych. Raczej rzeczywiście, co sugeruje sam tytuł, zestawem lekcji czy wykładów odnoszących się do siedmiu obszarów problemowych zdefiniowanych jako: pamięć, ruch, mieszanka, peryferie, nabrzeże, targ, demokracja – recenzja Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka.

Można zaryzykować stwierdzenie, iż przestrzeń publiczna interesuje dziś wszystkich. Pojęcie to pojawia się powszechnie i w publikacjach naukowych, i w mediach popularnych. W rozmowach nie tylko fachowców, ale i mieszkańców miast. My, architekci, zwykliśmy postrzegać miasta nie jako nagromadzenie budynków, a raczej jako przestrzeń między nimi, stanowiącą (wraz z kubaturami budowli) o charakterze danego miejsca. I – jako że mowa o domenie publicznej – należącą do wszystkich, a więc tym bardziej uprawniającą wszystkich do zabierania głosu w jej sprawie. Przestrzenią publiczną zajmują się więc nie tylko planiści, urbaniści, architekci, architekci krajobrazu czy dizajnerzy, ale i przedstawiciele nauk społecznych, artyści, politycy samorządowi oraz wszyscy określający siebie bliżej niezdefiniowanym pojęciem „aktywistów miejskich” i inni, których nie sposób wymienić. Każda z grup stosuje inne kryteria jej oceny.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum