Przebudowa dawnego hotelu Cracovia – projekt dyplomowy

2017-04-28 12:01
Przebudowa dawnego hotelu Cracovia – projekt dyplomowy
Autor: archiwum serwisu Wizualizacja zespołu od Alei Focha; il. Alicja Nowak

Prezentujemy projekt dyplomowy Alicji Nowak, który wykonała pod kierunkiem profesora Krzysztofa Ingardena na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

OPIS AUTORSKI (fragment):

Sąsiedztwo Muzeum Narodowego, kina Kijów, a także terenów rekreacyjnych sugeruje stworzenie w tym miejscu przestrzeni o charakterze publicznym. Projekt jest próbą wkomponowania nowej formy w modernistyczną bryłę, tak aby stała się dopełnieniem zastanego kontekstu miejskiego. Koncepcja przewiduje stworzenie Muzeum Architektury i Designu, wraz z przestrzeniami warsztatowymi, które miałoby działać w pełnej symbiozie z Muzeum Narodowym. Projekt przewiduje pozostawienie niezmienionej bryły parteru. Zachowany został zewnętrzny podjazd wpisany do ewidencji zabytków.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum