Infobox Portu Gdańsk

2017-04-28 12:09 Tekst: Tomasz Żylski
Infobox Portu Gdańsk
Autor: archiwum serwisu Ściany pawilonu od strony Zatoki Gdańskiej i kanału będą przeszklone, częściowo przesłonięte perforowanymi panelami z wyciętym napisem: Port Gdańsk

W ramach zagospodarowywania terenów portu gdańskiego na falochronie zachodnim powstanie wielofunkcyjny pawilon projektu konsorcjum pracowni Restudio, Midi i Studio R.

W 2015 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosili konkurs na opracowanie koncepcji estetyzacji frontów wodnych Martwej Wisły wraz z propozycją przekształceń wskazanych fragmentów stref nadwodnych. Uczestnicy, bazując na wytycznych przestrzenno-architektonicznych ZMPG, mieli zaproponować częściową renaturalizację obszaru w rejonie wejścia do portu i tzw. nabrzeża Ziółkowskiego. Pierwsze miejsce zdobyło konsorcjum biur Restudio, Midi i Studio R. Od strony wejścia do portu autorzy zaproponowali usypanie sześciometrowego kopca z tarasami widokowymi i ogrodem podzielonym na strefy tematyczne, a na przeciwległym brzegu – wielofunkcyjny plac rekreacyjny. Przy nabrzeżu Ziółkowskiego przewidzieli z kolei bulwar z amfiteatralnym placem, wieżą widokową i kolejnym ogrodem. W trakcie prac nad uszczegółowieniem projektu zmieniono jednak koncepcję zagospodarowania terenu u wejścia do portu. Zamiast kopca w pierwszym etapie inwestycji powstać ma częściowo przysypany ziemią i porośnięty trawą obiekt z przestrzenią gastronomiczną i wystawienniczą. Na jego szczycie zbudowany zostanie taras widokowy, stanowiący przedłużenie przybrzeżnej promenady. Powierzchnia użytkowa pawilonu wyniesie 900 m2.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI: 2018

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum