Alvin Toffler, Trzecia fala

2015-03-19 20:56 Tekst: Ryszard Jurkowski
Trzecia fala
Autor: archiwum serwisu Alvin Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy 1968

Autor w latach 70. XX wieku przewidywał te zjawiska, które faktycznie teraz się dzieją: pracuje się często w domu, przy komputerze, a jada w barach szybkiej obsługi. W wielu miejscach na świecie pojawiają się ruchy separatystyczne i autonomiczne, a społeczeństwa są bardziej tolerancyjne i demokratyczne – recenzja Ryszarda Jurkowskiego.

W 1986 roku pojawiło się w Polsce pierwsze wydanie Trzeciej fali, kultowej książki napisanej przez amerykańskiego futurologa Alvina Tofflera (The Third Wave, 1980). Historię ludzkości dzieli na trzy okresy: pierwszy – agrarny, trwający ok. 10.000 lat, drugi – 300-letni industrialny, i obecny – trzeci – informacyjny, ciągle jeszcze ścierający się z ustępującym industrialnym. Autor w latach 70. XX wieku przewidywał te zjawiska, które faktycznie teraz się dzieją.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum