Stacja Kultura w Rumi

2015-04-30 11:51 Tekst: Daniel Załuski
Stacja Kultura w Rumi
Autor: archiwum serwisu Stacja Kultura w Rumi. Wypożyczalnia dla dorosłych z miejscami do indywidualnej pracy; fot. Tomo Kurek - Tomirri Photography

Projektant stworzył nowoczesną, wielofunkcyjną przestrzeń biblioteczną, w której prócz tradycyjnych funkcji – czytelni i otwartego magazynu zbiorów – znalazła się strefa do zabaw dla dzieci, miejsce do pracy z komputerem i spotkań z pisarzami, aktorami i muzykami. O realizacji biura Sikora Wnętrza pisze Daniel Załuski.

Wybudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku dworzec w Rumi był symbolem miasta. Wraz z kryzysem kolei stracił swoją świetność. W związku z brakiem kompleksowych remontów, budową mało estetycznych pawilonów usługowych we wnętrzu hali kasowej, a w końcu opanowaniem budynku przez bezdomnych, dworzec stał się miejscem wstydliwym dla mieszkańców miasta. W 2013 roku gmach zakwalifikowano do finansowanego z funduszy europejskich i skarbu państwa programu modernizacji polskich dworców. Dodatkowo wdrożono w Rumi program realizowany przez właściciela nieruchomości, spółkę PKP, przekazywania lub oddawania gminom w dzierżawę opuszczonych budynków kolejowych. Z analiz przeprowadzonych przez biuro RailProjekt, których celem było poszukiwanie pomysłu na nieruchomość, wynikło, że do zaspokajania potrzeb transportowych wystarczy jedynie około 20% dawnej przestrzeni. Pozostała powierzchnia mogła być zagospodarowana na inne cele.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum