Shapes of Logic we Wrocławiu

2015-04-23 13:12 Tekst: Aleksandra Czupkiewicz

O poszukiwaniu nowych kierunków w zakresie projektowania parametrycznego i generatywnego oraz propagowaniu cyfrowej fabrykacji podczas pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji poświęconej architekturze parametrycznej Shapes of Logic pisze Aleksandra Czupkiewicz.

Pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja architektury parametrycznej – Shapes of Logic – odbyła się w dniach 13-15 marca we wrocławskim Muzeum Architektury. Zorganizowany przez samorząd studencki i koło naukowe LagDigiFab Politechniki Wrocławskiej cykl wykładów poprzedziły 5-dniowe warsztaty. Celem zajęć było poszukiwanie nowych kierunków w zakresie projektowania parametrycznego i generatywnego oraz propagowanie cyfrowej fabrykacji.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum