Ochrona dóbr kultury współczesnej – polemika

2015-04-27 21:19 Tekst: Grzegorz A. Buczek

Służby konserwatorskie działające na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od połowy 2003 roku nie mają prawnych narzędzi ochrony obiektów współczesnych, a jedynie tych, które stanowią świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia – list polemiczny Grzegorza Buczka, wiceprezesa TUP, w nawiązaniu do wywiadu z minister kultury, profesor Małgorzatą Omilanowską, który opublikowaliśmy w numerze 12/2014.

Czuję się zmuszony do polemiki z jednym ze stwierdzeń z tekstu Fantastyczny set polskiej architektury (rozmowa Tomasza Żylskiego z Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatą Omilanowską, 12/2014 „A-m”). Redakcja podkreśliła w nim sformułowanie, które wymaga polemicznego komentarza, gdyż dowodzi że Minister Kultury nie dostrzega istnienia w polskim systemie ochrony dóbr kultury współczesnej specyficznego narzędzia prawnego wprowadzonego do niego z inicjatywy SARP już ponad dekadę temu. Nota bene z inicjatywy zignorowanej wówczas przez kierownictwo resortu kultury, a podjętej przez ówczesne kierownictwo resortu budownictwa…

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum