Wystawa polska – nagroda za dźwięk

2015-08-20 22:54 Tekst: Agnieszka Dąbrowska
Wystawa polska - nagroda za dźwięk
Autor: archiwum serwisu Głównym plastycznym elementem polskiej wystawy Post-Apocalypsis były fragmenty pni symbolizujące stechnicyzowaną naturę. Dzięki zjawisku tzw. przewodnictwa kostnego i ukrytym instalacjom, dotykając drzewa słyszało się teksty polskich romantyków "bezpośrednio" w głowie. Fot. Ludek Neuzil/serwis prasowy

Teatr umarł – Niech Żyje natura? Morze apokaliptycznych dźwięków i przemawiające frazami polskich romantyków drzewa. Trzeba było pozwolić im mówić bezpośrednio do swojego wnętrza.

Opis autorski

Pogoda nie może już dziś być definiowana jedynie jako zewnętrzny wobec człowieka stan atmosfery, rozgrywa się bowiem w planetarnej, sieciowej i technonaturalnej skali, której on sam stanowi immanentną część. Stan ten dotyczy bowiem nie tylko przekształceń geologicznych, biosferycznych, jakich dokonujemy w obrębie całego ekosystemu, ale także ich konsekwencji ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych. Warunki pogodowe nowoczesnego świata to splot tych wszystkich czynników, które wpływają na stany niepokoju, zagrożenia i ciągłego kryzysu. Instalacja Post-Apocalypsis jest próbą wskazania na skomplikowane asamblaże, jakie tworzy współczesny człowiek z technonaturą, która nie tyle go otacza, ile wraz z nim kształtuje współczesną przestrzeń dla przetrwania życia na Ziemi. Z perspektywy tego projektu, pogoda jest audialno-somatyczną aurą, kształtowaną poprzez niekończący się performans, zachodzący pomiędzy ludzkimi i nieludzkimi aktorami. (...) Widzowie wkraczają tu bezpośrednio w zagęszczoną przestrzeń danych pogodowych transmitowanych na żywo, między innymi z różnych miejsc energetycznych zagrożeń i katastrof na Ziemi (Czarnobyl, Los Alamos, Fukushima). Aktualizowane na bieżąco dane poddawane są artystycznemu przetworzeniu poprzez sonifikację – w ten sposób instalacja zostaje wypełniona audiosferą reagującą na ludzką obecność. Energetyczne przepięcia komunikacyjne możliwe są także do doświadczenia w ramach zaprojektowanej zaskakującej interakcji z technologicznie przekształconymi elementami natury. Dawne romantyczne wizje natury, ujmowanej jako krajobraz i tło dla ludzkich zdarzeń, tak ważne niegdyś dla rozwoju teatralnej scenografii, zostają tutaj poddane rewizji. Jednocześnie sam romantyzm, jako projekt istotny w sposób szczególny dla polskiej tradycji narodowo-wyzwoleńczej, w instalacji Post-Apocalysis ulega otwarciu na ekologiczne parametry poznania.

Uzasadnienie jury

Jury było pod wrażeniem pomysłowego wykorzystania dźwięku, subtelnego, ale jednocześnie silnie oddziałującego na odbiorcę. Responsywny i interaktywny charakter przestrzeni dźwiękowej odzwierciedla współczesne koncepcje dotyczące relacji między naturą, ludźmi i technologią, które tworzą hybrydalny system komunikacji. Instalacja zachęca zwiedzających do uważnego słuchania na wiele sposobów.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum