Kładka w Busku - Zdroju

2015-08-23 17:28
Kładka w Busku - Zdroju
Autor: archiwum serwisu Zasadniczą konstrukcję kładki stanowić mają wieloprzęsłowe belki stalowe, które pełniłyby jednocześnie funkcję balustrad i podestów części pieszej i rowerowej. Źródło: materiały prasowe inwestora

Kładka pieszo-rowerowa, łącząca park przy szpitalu dziecięcym z terenami zielonymi w centrum miasta, powstanie według konkursowej koncepcji Biura Projektów Lewicki Łatak.

Przeprawa miała stanowić przedłużenie jednej ze ścieżek parkowych, została więc pomyślana jako kontynuacja przyszpitalnego założenia parkowego. Jej formę architekci dostosowali do naturalnej rzeźby terenu. Rozpoczyna się na poziomie ziemi, blisko parku centralnego, następnie unosi pod niewielkim kątem (3,5%) i rozdziela na dwie części (osobną dla pieszych, osobną dla rowerzystów), by następnie osiągnąć maksymalną wysokość nad ziemią (5 m). Tu obie części są połączone spocznikami schodów między kładką a chodnikiem. Dalej, nad drogą, ponownie się rozdzielają i dochodzą do parku szpitalnego. W tym miejscu część piesza styka się z terenem na osi założenia, zaś część rowerowa zakręca i łagodnie opada, by osiągnąć poziom ścieżki – tłumaczą architekci.

Rozpoczęcie realizacji: 2017

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum