Cities X Lines: A New Lens For The Urbanistic Project po redakcją Joana Busquetsa i Felipe Correa

2015-08-23 19:40 Tekst: Marlena Happach
Cities X lines
Autor: archiwum serwisu Cities X Lines: A New Lens for the Urbanistic Project, red. Joan Busquets, Felipe Correa, Harvard University Graduate School of Design 2007

Publikacja powstała jako podsumowanie trzyletniego seminarium naukowego w Harvard Graduate School of Design. Celem badań było udokumentowanie najważniejszych metod i narzędzi stosowanych aktualnie na świecie do kształtowania struktury przestrzennej miast i terenów otwartych – recenzja Marleny Happach.

Przy pobieżnym przejrzeniu książka ta wydaje się należeć do popularnego gatunku albumowych prezentacji najnowszych realizacji architektonicznych – pięknie wydanych zestawów profesjonalnych fotografii z jak najkrótszym opisem dotyczącym obiektu, jego autorów i lokalizacji. Pewnie wielu architektów dobrze zna przyjemność kartkowania takich pozycji, łatwostrawnych i atrakcyjnych jak teledysk. Ale w tym przypadku ładne obrazki to nie wszystko. Publikacja Zwinne zarządzanie powstała jako podsumowanie trzyletniego seminarium naukowego w Harvard Graduate School of Design. Pracą zespołu badaczy kierował profesor Joan Busquets, uznany teoretyk i praktyk, który w latach 80. decydował o kształcie przestrzennym Barcelony, a później przyczynił się do zdefiniowania strategii miejskich dla Rotterdamu, Toledo, Hagi, Trydentu, Lizbony, São Paulo czy Singapuru. Celem tych badań było udokumentowanie najważniejszych metod i narzędzi stosowanych aktualnie na świecie do kształtowania struktury przestrzennej miast i terenów otwartych. W wyniku analiz określonych zostało podstawowych dziesięć linii działania (tytułowe X lines), które dokładnie zaprezentowano. Merytorycznym podziałom podporządkowana jest struktura książki. Każdy z dziesięciu rozdziałów składa się z dwóch części. Pierwsza to zbiór obrazów. Druga to bardzo syntetyczny esencjonalny tekst, który opisuje pokazaną na przykładach metodę. Tę teoretyczną ramę pogłębia analiza historyczna danej techniki, określenie pierwowzorów i kontekstu.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum