Mariusz Chrapko, SCRUM. O zwinnym zarządzaniu projektami

2015-08-23 19:45 Tekst: Marlena Happach
Scrum
Autor: archiwum serwisu Mariusz Chrapko, Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami, Helion 2014 (wydanie drugie rozszerzone)

Około roku 2000 twórcy oprogramowania spostrzegli, że wykonanie zamówienia utrudnia czy wręcz uniemożliwia fakt, że w trakcie procesu ewoluują wymagania odbiorcy. Identycznie jak w projekcie architektonicznym... Warto skorzystać z niektórych przemyśleń kolegów z IT – recenzja Marleny Happach.

Sama jestem zdziwiona faktem, że polecam książkę z dziedziny zarządzania, która w dodatku opisuje techniki opracowane dla projektów z zakresu IT. Co gorsze, jest napisana dość siermiężnie, słaba graficznie i pełna odpychających dodatków w stylu poradnikowym – infantylnych rysuneczków i nieśmiesznych anegdotek. Okazała się dla mnie jednak lekturą fascynującą i to wielokrotną. Zwinne metody zarządzania (ang. agile) to sposób realizacji skomplikowanych projektów, których wyniki i przebieg są nie do przewidzenia. Około roku 2000 twórcy oprogramowania spostrzegli, że wykonanie zamówienia utrudnia czy wręcz uniemożliwia fakt, że w trakcie procesu ewoluują wymagania odbiorcy. Identycznie jak w projekcie architektonicznym... Manifest agile głosi, że ludzie i interakcje są ważniejsi od procesu. Reagowanie na zmiany jest istotniejsze niż trzymanie się planu. Sukcesem jest zrealizowany produkt, który działa, choćby był niezgodny z dokumentacją, a współpraca z klientem stanowi wartość nadrzędną. Opisana w książce jedna z podstawowych technik agile to metoda SCRUM, która zakłada podział projektu na krótkie iteracje, „sprinty”. Każdy etap kończy się przedstawieniem fragmentu działającego produktu. Praca zespołowa, komunikacja, wspólne rozwiązywanie problemów to podstawy sukcesu działania w SCRUM-ie. Nie namawiam nikogo do bezrefleksyjnego wdrażania metod z poradników, jednak obecne tendencje społeczne i demokratyzacja wielu dziedzin życia sprawiają, że aktywny udział odbiorców w procesie projektowym staje się nieunikniony. Warto skorzystać z niektórych przemyśleń kolegów z IT.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum