Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016

2016-07-29 12:28 Tekst: Tomasz Żylski
ESK 09_16
Autor: archiwum serwisu De trap – jeden z ostatnich projektów pracowni MVRDV; tymczasowa instalacja, dzięki której do połowy czerwca tego roku można było dostać się na dach gmachu Groot Handelsgebouw obok dworca Rotterdam Centraal; fot. © Ossip van Duivenbode, dzięki uprzejmości pracowni

Architektura stanowi kluczowy element programu ESK 2016. Obchody stanowią okazję do podjęcia szerokiej dyskusji na temat kondycji współczesnej architektury, zasad kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, a także możliwości partycypacji społecznej w tym procesie. Przedstawiamy najciekawsze wydarzenia architektoniczne planowane w sierpniu we Wrocławiu.

Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Wystawa

Do 4 września w Muzeum Architektury we Wrocławiu można oglądać wystawę „Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak”. To jak dotąd największa prezentacja projektów i realizacji tej architektki. Tytuł ekspozycji odnosi się do tekstylnych, geometrycznych kompozycji, których tworzenie jest do dziś jedną z jej największych pozaarchitektonicznych pasji. Oddaje także sposób przygotowania wystawy, opierający się na rekonstruowaniu dorobku projektantki oraz przywracaniu pamięci o mieście, budynkach i ich autorce. Jest to proces polegający na mozolnym zszywaniu drobnych skrawków historycznej materii, znalezionych w zakamarkach archiwów, kolekcjach muzealnych, na szpaltach czasopism i stronicach książek. To paradoks, że w kraju, który podczas drugiej wojny światowej poniósł tak potężne straty, nie zadbano o pieczołowitą dokumentację procesu odbudowy. Zniszczeniu lub rozproszeniu uległa większość archiwów biur projektowych i instytucji zarządzających procesami inwestycyjnymi. Przepadły modele, kalki, szkice. Przepadł potężny, bezcenny dorobek całego pokolenia architektów, w tym setki projektów niezrealizowanych. W przypadku twórczości Grabowskiej-Hawrylak dodatkowo podczas powodzi w 1997 roku przepadło także całe prywatne archiwum architektki – tłumaczy kurator wystawy Michał Duda.

Na podstawie odnalezionych „poszlak” udało się odtworzyć możliwie pełen przekrój twórczości, obejmujący najważniejsze projekty i realizacje opracowywane przez Grabowską-Hawrylak przez prawie pół wieku aktywności zawodowej – od lat pięćdziesiątych do dziewięćdziesiątych. Na wystawie zobaczyć można projekty i rysunki, a także filmy, archiwalne i współczesne fotografie oraz modele najciekawszych obiektów – zarówno tych zrealizowanych, jak i tych, które na zawsze pozostały jedynie koncepcją.

Wystawa „Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak” jest elementem programu architektonicznego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Do 4 września

Muzeum Architektury we Wrocławiu

www.ma.wroc.pl

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum