Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom. Poradnik RPO

2016-07-29 12:29 Tekst: Daniel Załuski
 Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom. Poradnik RPO
Autor: archiwum serwisu Marek Wysocki, Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom. Poradnik RPO, Biuro rzecznika praw obywatelskich 2015

Autor, Marek Wysocki, w sposób czytelny pokazuje szczegółowe rozwiązania, które pomagają minimalizować bariery architektoniczne, w tym systemowe znakowanie ciągów pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących, projektowanie pochwytów, schodów, pochylni. Podaje minimalne parametry ciągów dla osób o kulach, na wózkach inwalidzkich, z psami przewodnikami, z wózkami dla dzieci, itp. – recenzja Daniela Załuskiego.

Poradnik, stanowiąc kontynuację polskich badań m.in. Ewy Kuryłowicz, wypełnia znaczącą lukę – w Polsce nadal brakuje bowiem uregulowań prawnych i wytycznych dotyczących projektowania przestrzeni uniwersalnej. Jedynie prawodawstwo związane z budownictwem kolejowym, dzięki wdrożeniu do prawa budowlanego Decyzji Komisji Europejskiej TSI PRM, obecnie zobowiązuje projektantów do dostosowania przestrzeni na dworcach i przystankach do potrzeb wszystkich użytkowników. Sztuka bliżej miasta Książka jest albumem prezentującym działania artystyczne w miejskiej przestrzeni publicznej z pogranicza współczesnej rzeźby, malarstwa, street artu, performance’u, instalacji i nieformalnych przedsięwzięć aktywistów miejskich.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum