Osiedle Ozon w Krakowie

2017-07-28 12:12
Osiedle Ozon w Krakowie
Autor: archiwum serwisu Zgodnie z oczekiwaniami inwestora wnętrze osiedla uwolniono od ruchu samochodowego.

Biuro Ingarden & Ewý wygrało konkurs inwestorski na projekt osiedla w rejonie ulicy Banacha w Krakowie.

Dwuetapowy konkurs na projekt 10-hektarowego założenia inwestor, firma Ozon Megapolis, zorganizował we współpracy z krakowskim oddziałem SARP. Pierwszy etap obejmował zaprojektowanie układu urbanistycznego osiedla, w drugim należało opracować szczegółową koncepcję 2-hektarowego kwartału. Biuro Ingarden & Ewý zaproponowało 8 budynków o rzeźbiarskiej formie, dzięki której udało się uzyskać dużą liczbę dobrze doświetlonych mieszkań z atrakcyjnym widokiem na okolicę. Przestrzeń wokół zaprojektowano jako wolną od ruchu samochodowego, który skierowano do podziemnych garaży, pozostawiając na powierzchni jedynie ciągi piesze i ścieżki rowerowe biegnące po krajobrazowo ukształtowanym terenie. Poszczególnym fragmentom przestrzeni przypisano różne funkcje uporządkowane według hierarchii „od przestrzeni publicznej do prywatnej” – tłumaczą autorzy. Powierzchnia użytkowa mieszkań i lokali usługowych w I etapie wyniesie blisko 21 tys. .

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI: 2018

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum