Konstrukcja wieżowca – o projekcie konstrukcji Olgierd Rutnicki

2017-07-28 12:44 Tekst: Olgierd Rutnicki
Biurowiec Bałtyk w Poznaniu
Autor: archiwum serwisu Konstrukcję budynku zaprojektowano jako żelbetową monolityczną. Jej najbardziej charakterystycznym elementem są usytuowane w miejscach podcięć dwie pary skośnych słupów, które spinają budynek i przejmują siły ze słupów na wyższych kondygnacjach, Fot. Serwis prasowy Concordia Design

Dużym wyzwaniem okazały się wcięcia w bryle budynku. Po analizach statycznych jedynym rozwiązaniem okazało się zastosowanie słupów ukośnych, które zaprojektowano tak, aby tworzyły trójkąt. Dzięki temu siły z górnych kondygnacji są przenoszone na słupy piwnicy. Stworzenie modelu przestrzennego umożliwiło zaprojektowanie indywidualnych szalunków. Dość problematyczne okazało się ograniczenie ugięć w obszarze stropów pomiędzy słupami ukośnymi, w miejscach wcięć w bryle, zaproponowano więc ruszt stalowy kotwiony do trzonów budynku oraz do słupów ukośnych.

Podczas opracowywania projektu konstrukcji Bałtyku nasz zespół musiał stawić czoła wielu wyzwaniom, ale pozwolimy sobie przedstawić tylko dwa. Dla tego typu obiektów, zlokalizowanych w zwartej zabudowie miejskiej, przede wszystkim bardzo ważna jest analiza oddziaływania wykopu na budynki sąsiednie. Przy czym na przykład hotel Sheraton, ze względu na swoją monolityczną konstrukcję, jest mało wrażliwy na przemieszczenia ścian wygradzających wykop, natomiast budynek Concordii, wykonany w technologii tradycyjnej, ze stropami Kleina, wprost przeciwnie. Wyniki przeprowadzonej analizy jednoznacznie wskazały, że konieczne będzie podchwycenie fundamentów Concordii kolumnami typu jet grouting. Zabieg ten spowodował przeniesienie naprężeń z fundamentów na niższy poziom oraz uodpornił obiekt na przemieszczenia ścian wykopu.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum