Nowa Ściana Wschodnia

2017-07-28 12:33 Tekst: Tomasz Żylski
Nowa Ściana Wschodnia
Autor: archiwum serwisu Rotunda podczas rozbiórki w kwietniu 2017 roku. Obiekt według projektu Jerzego Jakubowicza został oddany do użytku w 1966 roku; Fot. Marta Żylska

Znikają kolejne elementy jednego z ważniejszych założeń urbanistycznych w Polsce – o już rozpoczętych i dopiero planowanych inwestycjach w obrębie Ściany Wschodniej pisze Tomasz Żylski. Publikujemy też opinię Wernera Hubera, szwajcarskiego krytyka architektury i redaktora magazynu „Hochparterre”, na temat ostatnich przeobrażeń w tym rejonie miasta oraz archiwalne zdjęcia zespołu, jakie wykonał podczas swoich licznych wizyt w Warszawie.

Ściana Wschodnia należy do najwybitniejszych powojennych założeń urbanistycznych w Polsce. Zespół ten, zrealizowany w latach 1962-1970 pod kierunkiem Zbigniewa Karpińskiego, od lat poddawany jest jednak różnego rodzaju przeróbkom i uzupełnieniom, ukazując przy okazji całe spektrum sposobów i metod w podejściu do rewitalizacji modernistycznego dziedzictwa. Założenie nie zostało dotąd objęte żadną ochroną. W studium zagospodarowania miasta podkreślono wprawdzie wartość Ściany Wschodniej, wskazując ją jako tzw. dobro kultury współczesnej, które powinno być chronione w planie miejscowym, ale planu nie uchwalono do dziś.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum