Kongres Ruchów Miejskich

2017-07-28 12:11 Tekst: Agata Twardoch
Kongres Ruchów Miejskich
Autor: archiwum serwisu Fragment plakatu piątego Kongresu Ruchów Miejskich.

Odważna decyzja o organizacji imprezy równocześnie w Katowicach, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Rybniku i Chorzowie okazała się testem dla infrastruktury komunikacyjnej konurbacji. Kongres zorganizowany przez Sylwię Widzisz-Pronobis – architektkę, urbanistkę i animatorkę ze stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców Bytom – zgromadził ponad 200 osób z całej Polski – podsumowanie Agaty Twardoch.

Pod koniec maja w pięciu miastach Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, pod hasłem Demokracja miast/ Współodpowiedzialność za miasta, odbył się piąty Kongres Ruchów Miejskich. Jego celem było wypracowanie odpowiedzi na zmiany i nowe wyzwania dla miast w kontekście polityki miejskiej. Odważna decyzja o organizacji imprezy równocześnie w Katowicach, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Rybniku i Chorzowie okazała się testem dla infrastruktury komunikacyjnej konurbacji. Kongres zorganizowany przez Sylwię Widzisz-Pronobis – architektkę, urbanistkę i animatorkę ze stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców Bytom – zgromadził ponad 200 osób z całej Polski. Jego początkiem było tradycyjnie walne zebranie, podczas którego wybierany jest nowy zarząd (po raz kolejny przewodniczącym został Lech Mergler z poznańskiego Prawa do miasta). Ogłoszono też powstanie Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich – federacji w tej chwili zrzeszającej 34 organizacje i wreszcie dającej kongresowi osobowość prawną. Przyjęto także trzy uchwały, z których jedna, odnosząca się do spraw zagospodarowania przestrzeni, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec rządowego programu rozwoju żeglugi śródlądowej zamierzającego do regulacji kolejnych odcinków rzek. Kongres to także 14 paneli tematycznych wokół ważnych tematów miejskich, takich jak miasto równych szans, małe i średnie miasta, kultura, mieszkalnictwo, ekologia miejska i transport publiczny.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum