Zespół sakralny parafii św. Moniki w Poznaniu

2017-08-31 12:01
Zespół sakralny parafii św. Moniki w Poznaniu
Autor: archiwum serwisu Cały zespół rozplanowano wokół niewielkiego wirydarza. Kompleks pomieści kościół, plebanię oraz pomieszczenia pomocnicze służące m.in. organizacji wydarzeń kulturalnych.

Na poznańskim Strzeszynie w północno-zachodniej części miasta trwa realizacja kościoła według projektu pracowni Litoborski+Marciniak.

Budowa zespołu sakralnego dla niewielkiej parafii pw. św. Moniki przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu rozpoczęła się w 2016 roku. W skład założenia wchodzi kościół dla ok. 200 wiernych oraz plebania, które połączone zostaną parterowym pawilonem z pomieszczeniami pomocniczymi i administracyjnymi. Ważną częścią zagospodarowania terenu będzie plac przed świątynią, przy którym zaplanowano wolno stojącą dzwonnicę. Przewidziano też zieleń z małą architekturą oraz plac zabaw. Kościół ma się stać nie tylko przestrzenią sacrum, ale także centrum zastosoważycia społecznegomiejscem, w którym odbywać się będą spotkania, wydarzenia kulturalne oraz imprezy okolicznościowe. Jego oszczędna forma jest próbą nowego spojrzenia na budynki kultu religijnego – mówi współautor Piotr Marciniak. Aby zmniejszyć koszty utrzymania obiektu, zaproponowano takie rozwiązania jak panele fotowoltaiczne czy wymienniki gruntowe. Powierzchnia użytkowa całego zespołu wyniesie 895 m2

Zakończenie realizacji 2020

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum