Modernizacja Rynku w Leżajsku

2017-08-31 12:01
Modernizacja Rynku w Leżajsku
Autor: archiwum serwisu Wykorzystując lekkie obniżenie terenu w zachodniej części rynku, architekci zaproponowali kaskadowe założenie wodne.

W ramach rewitalizacji przestrzeni publicznych w Leżajsku całkiem nowe zagospodarowanie zyskają okolice Rynku. Projekt modernizacji przygotowała pracownia architektoniczna Format.

Koncepcję wyłoniono w miejskim konkursie dotyczącym nowego zagospodarowania dwóch podobszarów objętych gminnym programem rewitalizacji: okolic Rynku i placu przed Miejskim Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza. W założeniach podkreślono, że rynek powinien otrzymać takie funkcje, które pozwolą mu stać się wizytówką miasta, przyjazną dla mieszkańców i przyciągającą przyjezdnych. Główną ideą zwycięskiej pracy było nadanie przestrzeni spójnego charakteru i zminimalizowanie negatywnych skutków przecinającej cały teren drogi z rondem. Poprzez zróżnicowanie poziomów i zastosowanie różnych form izolacji akustycznej i wizualnej architekci podzieli obszar opracowania na cztery strefy funkcjonalne o nieco odmiennym przeznaczeniu: Rynek z małą architekturą, fontannami i ogródkami kawiarnianymi, kameralny plac przed pomnikiem Władysława Jagiełły, bardziej reprezentacyjny przed Urzędem Miasta i otoczony nowo nasadzonymi drzewami skwer ks. Stanisława Lubasa.

Zakończenie realizacji 2023

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum