Architektura-murator - 2016-06
Autor: Ewa P. Porębska <p>Pierwszy raz na Biennale Architektury w Wenecji dotarłam wiele, wiele lat temu, autostopem i z kilkoma dolarami (przecież nie było Euro) w kieszeni. Od tej pory Biennale stało się pasją i inspiracją, bowiem w tych odległych czasach nie było takich możliwości międzynarodowej komunikacji, jaką daje Internet. Ale nawet dziś weneckie wydarzenie, mimo rosnącej konkurencji (Chicago, Rotterdam, Shenzhen &amp; Hong Kong) nie traci moim zdaniem na znaczeniu. Za każdym razem to samo oczekiwanie: jaką stworzy ekspozycję i kogo zaprosi główny kurator; za każdym razem ciekawość, czy coś nowego wydarzy się w pawilonach narodowych. Każda kolejna wystawa stawia też pytania o przyszłość, w znacznie szerszym niż sama architektura, zakresie. Dlatego ogromnie się cieszę, że wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie i dzięki otrzymanej przez MCK dotacji MKiDN, będziemy mogli w ramach Biennale zorganizować specjalne, studenckie warsztaty. Ich celem jest stworzenie raportu na temat najlepszych rozwiązań światowej architektury; ale po cichu myślę – może któryś z uczestników zostanie kiedyś kuratorem Biennale? Przecież tytuł warsztatów „Udane Przedsięwzięcia/Success Stories” zobowiązuje.</p> <p><strong>Ewa P. Porębska</strong></p>
Architektura-murator 06/2016

Pierwszy raz na Biennale Architektury w Wenecji dotarłam wiele, wiele lat temu, autostopem i z kilkoma dolarami (przecież nie było Euro) w kieszeni. Od tej pory Biennale stało się pasją i inspiracją, bowiem w tych odległych czasach nie było takich możliwości międzynarodowej komunikacji, jaką daje Internet. Ale nawet dziś weneckie wydarzenie, mimo rosnącej konkurencji (Chicago, Rotterdam, Shenzhen & Hong Kong) nie traci moim zdaniem na znaczeniu. Za każdym razem to samo oczekiwanie: jaką stworzy ekspozycję i kogo zaprosi główny kurator; za każdym razem ciekawość, czy coś nowego wydarzy się w pawilonach narodowych. Każda kolejna wystawa stawia też pytania o przyszłość, w znacznie szerszym niż sama architektura, zakresie. Dlatego ogromnie się cieszę, że wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie i dzięki otrzymanej przez MCK dotacji MKiDN, będziemy mogli w ramach Biennale zorganizować specjalne, studenckie warsztaty. Ich celem jest stworzenie raportu na temat najlepszych rozwiązań światowej architektury; ale po cichu myślę – może któryś z uczestników zostanie kiedyś kuratorem Biennale? Przecież tytuł warsztatów „Udane Przedsięwzięcia/Success Stories” zobowiązuje.
Ewa P. Porębska

Spis treści Architektura 06/2016
realizacje

Przystępując do konkursu na projekt obiektu, zdecydowaliśmy się na użycie mało jeszcze wówczas rozpowszechnionej technologii BIM. W toku dalszych prac uznaliśmy, że również wszystkie projekty branżowe powinny powstać w BIM. Możliwość wykorzystania pełnego modelu 3D bardzo ułatwiła nam wprowadzanie szybkich korekt i zmian również na budowie, co przy skomplikowanej bryle obiektu, którego konstrukcja jest całkowicie betonowa, było nieocenione – pisze współautor budynku Wojciech Gawinowski.

Owiane niegdyś złą sławą okolice cmentarza Powązkowskiego stają się pełnoprawną częścią miasta. Oprócz kampusu ASP w ostatnim czasie powstały tu nowe biurowce i niewielkie osiedle – pisze Tomasz Żylski.

Budynek wydaje się niezwykle naturalnym dopełnieniem istniejącego architektonicznego krajobrazu, jego specyficznej materii, morfologii zabudowy i nastroju. Zapewne za kilka lat, gdy elewacje licowane drewnem pokryje patyna, stanie się trudnym do wyodrębnienia elementem zespołu – pisze Maciej Miłobędzki.

Nowy budynek poprzez uskoki bryły i zmienne skosy dachów zdaje się składać z szeregu posklejanych ze sobą wiat i oficyn, choć jego wewnętrzna organizacja jest prosta. Takie uformowanie kubatury odpowiada historycznemu, dość przypadkowo kształtowanemu charakterowi przemysłowego dziedzictwa Warszawy i zdaje się dobrze kreować nieformalny artystyczny nastrój, niezbędny do nauczania młodych adeptów sztuki – pisze Grzegorz Stiasny.

Na potrzeby teatru zaadaptowano zabytkowy kompleks MPO na warszawskim Mokotowie. Ambicją Krzysztofa Warlikowskiego było wykreowanie tam ośrodka kultury na wzór paryskiego Centrum Pompidou czy berlińskiego Radialsystem V – o realizacji biura Piotr Fortuna Architekci pisze Grzegorz Stiasny.

Architektom zależało, aby Centrum Biznesu stało się dla pracowników miejscem przyjaznym i inspirującym. Program użytkowy budynku wzbogacili o elementy sprzyjające aktywności zawodowej i efektywnej pracy. O realizacji pracowni PORT pisze Antoni Domicz.

Budynek Instytutu Biotechnologii na gdańskim Przymorzu cechuje się surową prostotą i racjonalnością. Przejrzysty rzut z trzema traktami zapewnia świetnie nasłonecznienie i widok z okien pracowniom, biurom i salom seminaryjnym – o realizacji biura Warsztat Architektury pisze Monika Arczyńska.

o tym się mówi

Jakie tematy architektoniczne budzą dziś najgorętsze dyskusje? Czym się emocjonujemy? I dlaczego tak naprawdę warto wciąż o tym rozmawiać? W nowym dziale przypominamy najbardziej aktualne problemy i zagadnienia, które wywołują często sprzeczne opinie. W tym numerze DT Smyk, przebudowywany według projektu konsorcjum AMC – Andrzej M. Chołdzyński i RKW Rhode Kellermann Wawrowsky.

konteksty

Architektura krajobrazu zaczyna być postrzegana jako profesja, która wyjątkowo dobrze sprawdza się przy rozwiązywaniu współczesnych problemów – zmian klimatu, zdrowia czy dostępu do przestrzeni publicznych. Dziś klienci najpierw zatrudniają naszą firmę, a dopiero potem my, po zbadaniu miejsca, pomagamy im wynająć architekta – z Thomasem Woltzem, cenionym amerykańskim projektantem krajobrazu, szefem biura Nelson Byrd Woltz, rozmawia Maja Mozga-Górecka

Jak architektura wpływa na muzykę, a muzyka na architekturę? Czy nawzajem się stymulują? Czy można przełożyć architekturę na dźwięk, a dźwięk wyrazić poprzez architektoniczną formę? Aby przybliżyć się do odpowiedzi na te pytania, postanowiliśmy zbadać relacje architektury i muzyki na przykładzie pięciu niezwykłych sal koncertowych Europy. Architektoniczną analizę tych obiektów przedstawi Robert Konieczny, a unikalne brzmienia i transcendentny obraz jednego z wybranych budynków, filharmonii w Szczecinie, ujawni artystka Katarzyna Krakowiak.

polecamy

SARP Oddział Kraków oraz Galeria Architektury GAGA zapraszają na wykład oraz wystawę warszawskich architektów Andrzeja Bulandy i Włodzimierza Muchy.

Piąta edycja międzynarodowej konferencji i festiwalu reSITE 2016 została zatytułowana Miasta w migracji.

Tematem szóstej edycji Warszawskich Rozmów Architektonicznych jest Zielone Miasto – Miasto jako ogród.

W maju londyńskie Victoria and Albert Museum rozpoczęło swój pierwszy Inżynierski Sezon (V&amp;A Engineering Season).

Architektura stanowi kluczowy element programu ESK 2016. Obchody stanowią okazję do podjęcia szerokiej dyskusji na temat kondycji współczesnej architektury, zasad kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, a także możliwości partycypacji społecznej w tym procesie. Przedstawiamy najciekawsze wydarzenia architektoniczne planowane w czerwcu we Wrocławiu.

co się wydarzyło

W połowie kwietnia, w historycznej Sali BHP, odbyła się międzynarodowa konferencja Młode Miasto 2.0. Współczesne zagadnienia miejskiej transformacji. Zorganizowały ją Towarzystwo Urbanistów Polskich, Politechnika Gdańska oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, w partnerstwie z firmami inwestującymi na terenie Młodego Miasta – podsumowanie Michała Stangla.

W tegorocznej edycji konkursu Izby Wydawców Prasy o nagrody rywalizowały 432 prace w 9 kategoriach dla prasy drukowanej oraz 3 dla wydań elektronicznych. W kategorii Nauka i technologia pierwszą nagrodę przyznano okładce nr 5/2015 „Architektury-murator”. Po raz pierwszy w historii konkursu wyróżnienie otrzymało też internetowe wydanie naszego czasopisma.

Konieczność dostosowania projektu do lokalnych warunków to motyw powtarzający się w prezentacjach wszystkich uczestników zorganizowanej w Warszawie konferencji Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu Miasto od nowa. Świetnie dostosowane do potrzeb współczesnych miast wydają się choćby takie interwencje jak projektowane przez Wagon Landscaping „betonowe ogrody”. Wycięte w asfalcie starych parkingów pola paryscy projektanci pozostawiają wypełnione gruzem. Dodają trochę ziemi ogrodniczej, a następnie obsadzają najbardziej odpornymi gatunkami roślin, na przykład wysokimi trawami ozdobnymi – relacja Krzysztofa Zięby.

co się projektuje

Pracownia melon.group zwyciężyła w konkursie na projekt elementów małej architektury na stacjach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Na krakowskich Bronowicach kończy się pierwszy z dwunastu etapów zespołu mieszkalno-usługowego według projektu medusa group.

Pracownia SUD Architekci zaprojektowała biurowiec przy placu Szewczyka, tuż obok Galerii Katowickiej.

Między hotelem Ibis a Galerią Krakowską powstanie kompleks biurowy według projektu nsMonnStudio.

Konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni wygrało biuro 22Architekci.

czytelnia

Książka ukazuje fenomen, jakim w latach 50. i 60. XX wieku była stosowana powszechnie w architekturze ceramika – zarówno na elewacjach, jak i we wnętrzach – oraz różnorodne techniki mozaiki wykorzystujące szkło, materiały organiczne, mieszane i nowe techniki eksperymentalne. Ich autorami byli zwykle artyści urodzeni przed drugą wojną, studiujący na krakowskich uczelniach w latach 50. XX wieku – recenzja Barbary Bułdys.

W książce znalazły się projekty z całego kontynentu – od Portugalii po Rosję, od miasteczka Favara na Sycylii po szwedzką, polarną Kirunę. Jeśli chcielibyśmy poszukać wspólnej cechy zaprezentowanych założeń, wydaje się, że jest nią odrzucenie prymatu formy jako nadrzędnego celu działalności architekta krajobrazu. Nie o popisy warsztatu tu chodzi, raczej o poprawę warunków miejsca, jego walorów użytkowych, życia wokół – recenzja Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka.

Dla gdańskich architektów to nieoceniony materiał źródłowy, punkt wyjścia do projektowych decyzji, czasem ostrzeżenie przed zbyt pochopnymi przeobrażeniami. Dla wszystkich – ciekawy materiał do refleksji, dowodzący, że tak pożądana, na tysiące sposobów przyzywana przestrzeń publiczna to także pieczołowicie, od stuleci projektowana i z rozmachem realizowana zieleń miejska – recenzja Wojciecha Targowskiego.

To książka przestroga, aktualna i dziś, gdy obserwujemy jak największe gwiazdy współczesnej architektury, z dala od ojczystej Europy, zapominają o ideach, ekologii, poszanowaniu dziedzictwa kulturowego i z niefrasobliwą pasją realizują zamówienia totalitarnych mocodawców – recenzja Wojciecha Targowskiego.

Przedmiotem opowieści jest zarówno wdzięk malowideł w grotach Lascaux, jak i ponura historia zagłady kultury katarskiej Langwedocji. Dzieje Templariuszy, niczym w dobrze skrojonej powieści sensacyjnej, fascynują tajemniczością, a każdemu architektowi pewnie schlebia, że jego praprzodka, budowniczego gotyckich katedr, obdarza autor wiedzą nieomalże magiczną – recenzja Wojciecha Targowskiego.

Odbudowa Gdańska stanowiła frapujące połączenie modernizmu, socrealizmu i historycznego dziedzictwa. Przywołane w książce tło polityczne i społeczne czyni ją szczególnie wartościową. Jest ona też świadectwem ważnym dla oceny polskiej myśli konserwatorskiej – kontrowersyjnej, jak każde nowatorskie działanie – recenzja Wojciecha Targowskiego.

wnętrza

Dominującą estetyką wnętrza jest styl glamour. Kontrastowo zestawione kolory, fiolet, biel oraz czerń, połączone są z motywem rombów inspirowanych postacią arlekina – pisze Dominika Olszyna.

technika

Budynek mieści funkcje sportowe i kulturalne. Do zróżnicowanego kontekstu nawiązuje poprzez zróżnicowanie skali poszczególnych części – pomieszczenia biurowe, recepcyjne i szatnie znajdują się wewnątrz mniejszych brył, a przestronne sale służące organizacji imprez masowych – w większych. Obudowę obiektu – zarówno ściany, jak i połacie dachowe – zaprojektowano jako ramową konstrukcję stalową wypełnianą płytami warstwowymi i okładaną panelami z siatki cięto-ciągnionej w kolorze miedzi - o realizacji Manuelle Gautrand Architecture pisze Maciej Lewandowski.

warsztat

Budynek powstaje w rzadko stosowanej w ostatnich latach technologii prefabrykacji. Postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie pozwolił architektom na indywidualne zaprojektowanie każdego elementu i zintegrowanie go z instalacjami – o realizacji piszą Jan Belina Brzozowski i Konrad Grabowiecki oraz Wojciech Kotecki z pracowni BBGK Architekci.

kolumny studenckie

Chcielibyśmy, żeby ci, którzy przyjdą na 15. Międzynarodową Wystawę Architektury, zobaczyli udane przedsięwzięcia, o których warto opowiedzieć, i wyjątkowe przypadki, którymi warto się podzielić, mówi Alejandro Aravena, dyrektor 15. Biennale Architektury w Wenecji. Idąc za tą myślą redakcja miesięcznika „Architektury-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie organizują wyjątkowe warsztaty studenckie.

zawód architekt

Powinno się robić jak najwięcej przetargów. Źle, że duże biura w tym nie uczestniczą, odcinając małe miejscowości od architektury dobrej jakości – o doświadczeniach pracy w Chinach i małych polskich miasteczkach oraz o walorach technologii BIM w projektowaniu z Wojciechem Gawinowskim rozmawia Maja Mozga-Górecka.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum