Centrum sportowo-widowiskowe Le Forum

2016-05-31 11:59 Tekst: Maciej Lewandowski
Centrum sportowo-widowiskowe Le Forum
Autor: archiwum serwisu Dachy poszczególnych brył są dwuspadowe, kalenicą naprzemiennie ustawione wzdłuż osi północ-południe lub wschód-zachód. Fot. © Guillaume Guerin

Budynek mieści funkcje sportowe i kulturalne. Do zróżnicowanego kontekstu nawiązuje poprzez zróżnicowanie skali poszczególnych części – pomieszczenia biurowe, recepcyjne i szatnie znajdują się wewnątrz mniejszych brył, a przestronne sale służące organizacji imprez masowych – w większych. Obudowę obiektu – zarówno ściany, jak i połacie dachowe – zaprojektowano jako ramową konstrukcję stalową wypełnianą płytami warstwowymi i okładaną panelami z siatki cięto-ciągnionej w kolorze miedzi - o realizacji Manuelle Gautrand Architecture pisze Maciej Lewandowski.

Sala Le Forum w alzackim Saint-Louis na pograniczu Francji i Szwajcarii mieści funkcje sportowe i kulturalne. Wzniesiono ją na rozległej działce w mieszkaniowo- -usługowej dzielnicy nieopodal śródmieścia. Do zróżnicowanego kontekstu nawiązuje poprzez zróżnicowanie skali poszczególnych części – pomieszczenia biurowe, recepcyjne i szatnie znajdują się wewnątrz mniejszych brył, a przestronne sale służące organizacji imprez masowych – w większych. Dzięki dużej powierzchni działki dyspozycję funkcjonalną obiektu dało się rozplanować w poziomie poprzez zlokalizowanie poszczególnych bloków obok siebie, bez konieczności spiętrzania funkcji w pionie. W obrębie całego założenia można wyodrębnić kilka stref o specyficznym charakterze: salę festiwalową od północy, wielofunkcyjną od południa, strefę recepcyjną od zachodu, strefę wejściową dla dzieci przedszkolnych od wschodu, zespół pomieszczeń magazynowych od północnego wschodu. Wszystkie te części są ze sobą połączone bez pośrednictwa korytarzy ani galerii. Takie zazębienie usprawnia komunikację i ułatwia przepływ użytkowników w poziomie w obrębie budynku.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum