Praktyka i Teoria

2016-10-28 11:52 Tekst:
Projekt Dach nasz pospolity
Autor: archiwum serwisu Wizualizacja A

Prezentujemy wyniki tegorocznych konkursów fundacji im. Stefana Kuryłowicza, które zostały rozstrzygnięte na początku października 2016 roku.

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, wybitnego twórcy architektury łączącego talenty projektowe z umiejętnościami biznesowymi i organizacyjnymi, powstała w celu promowania odważnej i odpowiedzialnej twórczości architektonicznej z podkreśleniem kulturotwórczej roli architektury oraz społecznej rangi zawodu architekta. Szczególną formą realizacji celów Fundacji jest nagroda przyznawana w dwóch kategoriach – projektowej i teoretycznej.

Założeniem konkursu TEORIA organizowanego przez fundację jest wspieranie rozwoju teoretycznych podstaw architektury, refleksji nad jej wpływem na kulturę i ład w przestrzeni publicznej oraz kulturotwórczą rolą. Zwycięski tekst publikowany jest w dwujęzycznej serii wydawniczej Kultura architektury – architektura kultury. Laureat konkursu otrzymuje ponadto nagrodę finansową w wysokości 3500 zł. W tym roku rozstrzygnięta została trzecia edycja konkursu.

Jury w składzie: Ewa P. Porębska (przewodnicząca), Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska i Marta Urbańska przyznało nagrodę Michałowi Żyle, za pracę Język i rzeczywistość architektury. Jury postanowiło ponadto wyróżnić Natalię Miler-Ogórkiewicz, autorkę pracy Ewaluacja zagadnienia kontekstu i jego roli, za podjęcie kluczowej dla współczesnej architektury tematyki kontekstu. Zdaniem jury, praca charakteryzuje się samodzielnością i autorskim doborem przykładów oraz ambitnym podjęciem próby stworzenia własnych kryteriów i definicji.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum