Zakład spalania śmieci w Krakowie

2015-09-30 11:42 Tekst: Bogusław Wowrzeczka, Michał Teller, Jakub Baczyński, Filip Łapiński
Spalarnia śmieci w Krakowie
Autor: archiwum serwisu Spalarnię zlokalizowano na działce położonej przy ul. Giedroycia w Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Obiekt ma 300 m długości, a najwyższa część osiąga blisko 40 m. Żródło: Archiwum KHK S.A.

Na terenie krakowskiego zakładu, podobnie jak w większości obiektów tego typu w Europie, zaprojektowano ścieżkę edukacyjną, która prowadzi przez najważniejsze strefy technologiczne. Jej celem jest uświadomienie, że współczesne spalarnie śmieci są całkowicie bezpieczne dla środowiska – o realizacji największego w Polsce nowoczesnego zakładu termicznego przekształcania odpadów piszą Bogusław Wowrzeczka, Michał Teller, Jakub Baczyński i Filip Łapiński.

Wbrew powszechnemu przekonaniu o „nowoczesności” tego typu obiektów, pierwsza na świecie przemysłowa spalarnia odpadów powstała już w 1874 roku w brytyjskim Nottingham. W Polsce od 2001 roku nie uruchomiono dotąd nowej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, choć przyjęta przez Unię Europejską strategia gospodarki odpadami oraz dyrektywa dotycząca ich składowania z 1999 roku ogranicza dozwoloną ilość odpadów niepodlegających przetworzeniu do 65% (w stosunku do danych z 1995 roku). Najlepszym sposobem na ich zagospodarowanie jest przekształcenie w energię poprzez spalenie. Za budową nowoczesnych spalarni przemawia więc dodatkowo fakt ograniczenia zużycia paliw kopalnych oraz zmniejszenia emisji CO2 przez spalanie biomasy. W Europie działa już ponad 450 spalarni, a w najbardziej rozwiniętych krajach Unii udział spalania odpadów wynosi 30%-50%, przy jednoczesnej śladowej ilości śmieci składowanych na wysypiskach (1%-5%). W Polsce te proporcje są niemal odwrotne, bowiem aż 75% trafia na składowiska, 13% podlega recyklingowi, 12% kompostowaniu, a jedynie 0,5% spaleniu. W ciągu najbliższych 5 lat stan ten powinien ulec zmianie. Do jedynej funkcjonującej obecnie w Polsce spalarni odpadów komunalnych w Warszawie dołączą kolejne. Do końca 2015 roku powinno zostać oddanych w sumie sześć spalarni, których wydajność wyniesie ok. 1 mln Mg/rok (1 mln ton/rok). Aby jednak ograniczyć ilość składowanych odpadów do poziomu określonego w Dyrektywie Unijnej, do 2020 roku należałoby zbudować jeszcze 10-15 tego typu obiektów.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum