Sławomir Gzell, Wykłady o współczesnej urbanistyce

2015-09-30 11:37 Tekst: Lucyna Nyka
 Sławomir Gzell, Wykłady o współczesnej urbanistyce
Autor: archiwum serwisu Sławomir Gzell, Wykłady o współczesnej urbanistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2015

Książka, ukazując potrzebę reagowania na zmiany i wyjścia poza schematy, stanowi stymulujący impuls dla podejmowania ważnych przeformułowań w urbanistyce. Jednocześnie przygotowuje czytelnika do świadomego uczestnictwa w tych procesach. Gdzieś w równowadze heideggerowskiego budowania i myślenia, w pochwale powszedniości i racjonalności porozumienia Jürgena Habermasa, uznaniu dla wartości rzeczy pięknej, ale też w akceptacji dla innej formy miasta, wypracowywane będą nowatorskie koncepcje – recenzja Lucyny Nyki.

Wykłady o współczesnej urbanistyce autorstwa profesora Sławomira Gzella to książka wyjątkowa, pisana z pozycji wybitnego naukowca, wykładowcy i praktyka. Daje oryginalny wgląd w procesy kształtowania się współczesnych postaw i idei w urbanistyce, i na tym tle ukazuje dzisiejsze miasto. Od pierwszych prób pokonywania konfliktów miasta przemysłowego, poprzez koncepcje miast-ogrodów, teorie upiększania miasta ruchu City Beautiful, wizje modernistyczne, przejście w projekt postmodernizmu i dynamikę zmian miasta dzisiejszego. Książka uwidacznia jak kolejne koncepcje przeobrażeń Sławomir Gzell, Wykłady o współczesnej urbanistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2015 miejskiej przestrzeni, wiedzione nowymi ideami społecznymi, cywilizacyjnymi i technicznymi, powstają na zrębach lub zaprzeczeniach poprzednich. Jak pisze autor: Wykłady z urbanistyki mają pokazać związki pomiędzy, wydawałoby się, odrębnymi nurtami planowania i projektowania. Ta wirtuozerska prezentacja logiki następstw umożliwia zrozumienie procesu formowania się współczesnej urbanistyki. Analizowane w książce zmiany w obrazie dzisiejszego miasta, przeobrażanie się jego geografii, pokazane są nie tylko jako problem, ale także jako szansa i wyzwanie.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum