Robert McCarter, Juhani Pallasmaa, Understanding Architecture

2015-09-30 11:34 Tekst: Janusz Sepioł
Robert McCarter, Juhani Pallasmaa, Understanding Architecture
Autor: archiwum serwisu Robert McCarter, Juhani Pallasmaa, Understanding Architecture, Phaidon 2012

Ta książka nie jest wprowadzeniem dla amatorów, jak patrzeć na architekturę. Nie jest też jakąś propedeutyką dla studentów pierwszego roku, choć studentom architektury należałoby ją rekomendować. Błyskotliwe analizy 72 różnych, frapujących obiektów, stanowią wartość samą w sobie. Ich suma tworzy poważny materiał do refleksji nad naszym sposobem odczuwania architektury – recenzja Janusza Sepioła.

Understanding Architecture – Zrozumieć architekturę – pod tym dość banalnym tytułem kryje się niebanalna książka. Autorzy: historyk oraz słynny teoretyk architektury, analizują dwanaście pojęć, przy pomocy których próbujemy mówić o architekturze i o naszym doświadczeniu jej przeżywania. Przestrzeń, czas, materia, siła ciążenia, światło, cisza, mieszkanie, wnętrze, rytuał, pamięć, krajobraz i plac – to wybrane kategorie, z których każda analizowana jest kolejno na sześciu wybranych przykładach dzieł pochodzących z różnych epok i kultur.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum