Architektoniczny słownik nowych technologii

2019-09-30 11:29 Tekst: Michał Piasecki
Architektoniczny słownik nowych technologii
Autor: archiwum serwisu Fot. GettyImages/peshkov

Od algorytmu do wirtualnej rzeczywistości – poniżej opracowany przez nas słownik wybranych pojęć z pogranicza architektury i nowych technologii istotnych dla trzeciej rewolucji przemysłowej.

Algorytm – skończony ciąg ściśle zdefiniowanych kroków (czynności, instrukcji) niezbędnych do wykonania zadania. Algorytm może zostać zaimplementowany (zaprogramowany lub zakodowany) w postaci programu komputerowego.

Algorytm genetyczny – algorytm przeszukujący przestrzeń rozwiązań danego, ściśle zdefiniowanego problemu inspirowany zjawiskiem ewolucji. Pierwsza generacja rozwiązań ma parametry wygenerowane losowo i jest oceniania pod względem jednego lub większej liczby kryteriów. Ocena służy do przypisania każdemu rozwiązaniu współczynnika o nazwie fitness function. Im wyższy, tym dane rozwiązanie lepiej spełnia kryteria. Następnie parametry (geny) rozwiązań o wysokim współczynniku fitness są ze sobą losowo mieszane i poddawane mutacji, aby wygenerować kolejną generację rozwiązań. Proces jest powtarzany do osiągnięcia wystarczająco dobrego rozwiązania.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum