Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016

2016-08-31 11:49
ESK 09_16
Autor: archiwum serwisu Szkoła Architektury w Nantes (2009). Żelbetowy szkielet został uzupełniony lekką konstrukcją stalową, którą, gdy zajdzie potrzeba, będzie można usunąć i dostosować budynek do nowej funkcji; fot. Jean-Pierre Dalbéra, CS-BY 2.0

Architektura stanowi kluczowy element programu ESK 2016. Obchody stanowią okazję do podjęcia szerokiej dyskusji na temat kondycji współczesnej architektury, zasad kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, a także możliwości partycypacji społecznej w tym procesie. Przedstawiamy najciekawsze wydarzenia architektoniczne planowane we wrześniu we Wrocławiu.

Modernistyczny Lwów. Wystawa

Już 29 września w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbędzie się wernisaż wystawy Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm. Na ekspozycji pokazane zostaną zarówno plany urbanistyczne, obrazujące rozwój miasta w latach 20. i 30. XX wieku, jak i makiety, szkice oraz fotografie wybranych budynków publicznych i mieszkalnych. Lwów zaprezentowany będzie jako jedno z centrów nowoczesności II Rzeczypospolitej, w którym dynamicznie rozwijała się modernistyczna architektura i urbanistyka. Tytuł ekspozycji – wybrana z kalendarza data bez większego znaczenia dla historii miasta – wskazywać ma, że punktem wyjścia dla konstrukcji wystawy jest perspektywa zwyczajnego życia jego mieszkańców. Jednakże to właśnie lwowska codzienność stanie się pretekstem do podkreślenia wyjątkowości Lwowa i jego miejsca na mapie nowoczesności w XX wieku – tłumaczą organizatorzy. Kuratorem ekspozycji jest Andrzej Szczerski, historyk sztuki, wykładowca i kierownik muzealniczych studiów kuratorskich w IHS UJ, a od 1 stycznia 2016 roku również wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Wystawie towarzyszyć będzie obszerny katalog pod redakcją naukową profesora Bohdana Czerkiesa, dziekana Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Publikacja w języku polskim i angielskim zawiera eseje badaczy z Polski i Ukrainy oraz szeroki wybór materiałów ikonograficznych.

29 września – 20 listopad

Muzeum Architektury we Wrocławiu

www.ma.wroc.pl

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum