Warszawa debatuje o polityce mieszkaniowej

2016-08-31 11:47 Tekst: Tomasz Żylski
Mieszkania 2030
Autor: archiwum serwisu Zaprezentowane podczas debaty osiedle Regen Village w Almere pod Amsterdamem w przyszłości będzie produkowało energię i żywność na potrzeby mieszkańców, proj. Effekt Arkitekter

Na początku czerwca w Muzeum Warszawskiej Pragi odbyła się debata Mieszkania2030. Jaka polityka mieszkaniowa dla Warszawy. Jak tłumaczył obecny na spotkaniu wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, priorytetem ratusza jest obecnie prowadzenie programu mieszkalnictwa komunalnego oraz stopniowe rozwijanie oferty dla średniozamożnych mieszkańców w formule TBS, w czym pomóc ma „odmrożenie” rządowego programu wspierania budownictwa społecznego. Do 2022 roku urząd miasta planuje wybudowanie 800 lokali komunalnych i 1950 mieszkań TBS – relacja Tomasza Żylskiego.

Warszawa ma jedne z najwyższych cen mieszkań w całej Unii Europejskiej w porównaniu do zarobków mieszkańców. Głównym powodem jest dominujący udział lokali własnościowych (ok. 90%, przy średniej europejskiej 60%), ale też ich ciągły niedobór na rynku. Jak zauważają autorzy raportu Mieszkalnictwo w Polsce, opublikowanego niedawno przez Habitat for Humanity, wysoki udział sektora własnościowego nie jest jednak tylko domeną Polski. Charakteryzuje wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których w okresie transformacji ustrojowej przeprowadzono prywatyzację publicznych zasobów. Prawo wykupu mieszkań ze znaczną bonifikatą, sięgającą kilkudziesięciu procent wartości nieruchomości, miało stanowić rozwiązanie problemu kosztów utrzymania i remontów, ale też być aktem odszkodowawczym za lata spędzone w niedemokratycznym systemie. Mamy do czynienia ze swego rodzaju paradoksem, że w tych krajach Unii, które są najbogatsze i mają najlepsze warunki mieszkaniowe, sektor czynszowy (w tym społeczny) jest najlepiej rozwinięty – podsumowują.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum