Innowacje dla zrównoważonej przyszłości

2016-08-31 11:47 Tekst: Michał Stangel
Innowacje dla zrównoważonej przyszłości
Autor: archiwum serwisu Czeska Narodowa Biblioteka Techniczna w kampusie Uniwersytetu Technicznego w Pradze (CTU) – organizatora konferencji CESB, proj. Projektil Architekti, 2000- 2009, fot. Michał Stangel

Jak pokazała 4. edycja zorganizowanej w Pradze konferencji naukowej CESB – Europa Centralna w kierunku zrównoważonego budownictwa problemy podobne w Polsce występują w wielu krajach regionu, by wymienić tylko kwestię braku kontroli nad rozlewaniem się miast. Uczestnicy spotkania mieli też okazję odwiedzić zrealizowane niedawno pod Pragą Uniwersyteckie Centrum Budynków Wydajnych Energetycznie, w którym kilkadziesiąt osób zajmuje się nie tylko rozwojem proekologicznych technologii budowlanych, ale też nowymi sposobami organizacji przestrzeni dla osób starszych – podsumowanie Michała Stangla.

Pod koniec czerwca odbyła się w czeskiej Pradze 4. edycja konferencji naukowej CESB – Europa Centralna w kierunku zrównoważonego budownictwa – pod hasłem Innowacje dla zrównoważonej przyszłości (Central Europe towards Sustainable Building 2016. Innovations for Sustainable Future). Cykliczne spotkanie organizuje Wydział Budownictwa Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze. Tematyka obejmowała budownictwo, architekturę i urbanistykę. Tego spektrum zagadnień dotyczyły wystąpienia inauguracyjne. Ludwig Rongen (Fachhochschule, Erfurt) omówił stan obecny i przyszłe trendy budownictwa pasywnego związane z jakością architektury i obniżaniem kosztów. Kees Christiaanse (ETH, Zurych) zaprezentował konkretyzację idei miasta zwartego z wyrazistymi centrami na przykładzie swoich projektów, w tym nowych dzielnic w Chinach.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum