Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016

2015-12-27 22:25
ESK 2016
Autor: archiwum serwisu Hala Stulecia we Wrocławiu. Fot. Stanisław Klimek, dzięki uprzejmości Hali Stulecia

Architektura stanowi kluczowy element programu ESK 2016. Obchody będą okazją do podjęcia szerokiej dyskusji na temat kondycji współczesnej architektury, zasad kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, a także możliwości partycypacji społecznej w tym procesie. Przedstawiamy najciekawsze wydarzenia architektoniczne planowane w tym roku we Wrocławiu. W styczniu: wystawa Made in Europe. 25 lat nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej, która dotychczas pokazywana była jedynie w Wenecji, podczas ostatniego biennale architektury, oraz w Szanghaju w ramach programu Shanghai Urban Space Art Season 2015.

Cykle otwartych debat, paneli dyskusyjnych i warsztatów architektonicznych staną się płaszczyzną dialogu między szerokim gronem specjalistów a studentami i absolwentami kierunków projektowych oraz przedstawicielami lokalnych społeczności – zaktywizują i zmotywują mieszkańców do wspólnego decydowania o kształcie i wyglądzie ich najbliższego otoczenia. Planowane działania w ramach programu będą również impulsem do rozpoczęcia dyskusji na temat roli kultury w modelowaniu przestrzeni publicznych i prywatnych oraz znaczenia tytułowych Przestrzeni dla piękna, hasła przewodniego aplikacji Wrocławia o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016, w urbanistycznej tkance współczesnych miast. Specjalna edycja Dolnośląskiego Festiwalu Architektury (DoFA’2016) poprzez szerokie spektrum planowanych działań umożliwi wymianę myśli i doświadczeń architektonicznych między przedstawicielami różnych kultur, narodowości i środowisk. Natomiast w ramach całorocznego projektu DużeA_Przestrzeń dla piękna: Natura – Społeczność – Architektura znani i cenieni architekci zaprezentują najbardziej aktualne tendencje współczesnej architektury, które następnie zostaną rozwinięte podczas towarzyszących prelekcjom zajęć warsztatowych. Ważny element programu Architektura ESK Wrocław 2016 stanowią projekty o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym – wystawy i publikacje – mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie osiągnięć polskich i zagranicznych architektów oraz upowszechnianie przykładów dobrej architektury. Obchody roku 2016 stworzą niepowtarzalną możliwość prezentacji dziedzictwa Wrocławia oraz jego najważniejszych tradycji architektonicznych szerokiemu i zróżnicowanemu gronu odbiorców. Specjalny program wystaw, obejmujący chociażby takie ekspozycje jak: Architektura Wrocławia XX wieku, Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927- 1932 czy Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm pozwoli nie tylko na prezentację kluczowych zagadnień związanych z historycznym i współczesnym rozwojem Wrocławia, ale także ukaże znaczenie stolicy Dolnego Śląska na tle architektury europejskiej XX i XXI wieku.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum