Staż w Pradze – pracownia Robust Architects

2015-12-30 10:48 Tekst: Anna Tuszyńska
Staż w Pradze
Autor: archiwum serwisu Narodowa Biblioteka Techniczna w Pradze. Fot. Nadia Kubczak

Studentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej Anna Tuszyńska pisze o stażu architektonicznym w ramach programu Erasmus +, który odbyła wraz z koleżanką Nadią Kubczak.

Nadia i ja jesteśmy studentkami IV roku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. W tym semestrze będziemy bronić tytuł inżyniera architekta. Oprócz ćwiczeń z budownictwa i projektowania koncepcyjnego, projekt inżynierski jest naszym pierwszym architektoniczno-budowlanym projektem, gdzie jednocześnie sporządzamy techniczne rysunki i myślimy nad koncepcją. Połączenie tych dwóch elementów projektowania jest dość trudne, ale i niezbędne w naszej przyszłej pracy. Przed tym ważnym dla nas egzaminem, chciałyśmy nabyć cennego doświadczenia pracy w biurze i przyjrzeć się z bliska dokumentacji technicznej. Pomyślałyśmy o stażu architektonicznym w ramach programu Erasmus +. Na stronie Politechniki Poznańskiej zebrałyśmy wszelkie informacje dotyczące rekrutacji – brana pod uwagę była średnia ocen, poziom znajomości języka obcego oraz potwierdzenie przyjęcia na staż od instytucji goszczącej. Do pracy zabrałyśmy się w styczniu, czyli pół roku przed planowanym wyjazdem. Rozesłałyśmy nasze portfolia i CV do ponad dwudziestu biur architektonicznych z zaskakująco dobrym rezultatem. Spośród kilkunastu pozytywnych odpowiedzi zdecydowałyśmy się na Pragę. Wszystkie potrzebne dokumenty złożyłyśmy pod koniec lutego, wtedy też kończyła się rekrutacja. Wiadomość, że pomyślnie przeszłyśmy rekrutację pojawiła się w maju.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum