Szlakami dziedzictwa. Wybrane przykłady. Lista obiektów architektonicznych SARP oddział Kraków, red. Małgorzata Włodarczyk

2016-06-30 11:26 Tekst: Grzegorz Stiasny
Architektura krakowska
Autor: archiwum serwisu Szlakami dziedzictwa. Wybrane przykłady. Lista obiektów architektonicznych SARP oddział Kraków, red. Małgorzata Włodarczyk, Tomy 1-6, SARP oddział Kraków 2013-2015

Od 2013 roku ukazują się w Krakowie kolejne tomy architektonicznych przewodników, pod wspólnym tytułem Szlakami dziedzictwa, które Małgorzata Włodarczyk redaguje, opatruje tekstami i zdjęciami. Dobór obiektów powierzono fachowemu gronu krakowskich architektów i historyków sztuki – osób związanych z dziedzictwem kulturowym, jego ochroną, które utworzyły Komisję Architektury Modernistycznej – recenzja Grzegorza Stiasnego.

Za zabytki bez problemu uznajemy już budynki powstałe w pierwszej połowie XX wieku, a coraz większe społeczne zainteresowanie budzą dzieła architektury pochodzące z drugiej połowy ostatniego stulecia. Zwłaszcza wobec często barbarzyńskiej postawy ich właścicieli i użytkowników za nic mających stylową jednorodność architektury i jej wartości plastyczne. Pastelozie – czyli odnawianiu za pomocą agresywnej palety barw, towarzyszy pikseloza – agresywna gigantomania reklam i szyldów zasłaniających architekturę. Razem składają się na tandetę oblepiającą nagminnie modernistyczne budynki. Drobne stylowe detale – ślusarka, posadzki, podświetlenia lądują na śmietnikach.

Działalność zmierzającą do wdrożenia systematycznej ochrony ciekawych przykładów architektury drugiej połowy zeszłego wieku zainicjowali w wielkich miastach samotni społecznicy – architekci. W Warszawie była to Maria Sołtys, a w Krakowie Małgorzata Włodarczyk, która już przed dekadą wydała pionierskie opracowanie Architektura lat 60-tych w Krakowie (WAM 2006, „A-m” 8/2008). Na tym jednak nie poprzestała. Od 2013 roku ukazują się w Krakowie kolejne tomy architektonicznych przewodników, pod wspólnym tytułem Szlakami dziedzictwa, które architektka redaguje, opatruje tekstami i zdjęciami.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum