Nowe serce Olsztyna – o zagospodarowaniu nabrzeży jeziora Ukiel Magdalena Wrzesień

2016-06-30 11:32 Tekst: Magdalena Wrzesień
Zagospodarowanie jeziora Ukiel
Autor: archiwum serwisu Do kawiarni prowadzą drewniane pomosty, które łączą budynek z lądem. Fot. Daniel Rumiancew

Nowe zagospodarowanie nabrzeży jeziora Ukiel daje możliwość rekreacyjnego wykorzystania ich walorów o każdej z czterech pór roku. Biorąc pod uwagę, że w bezpośrednim sąsiedztwie przygotowane zostały tereny inwestycyjne pod infrastrukturę hotelową, należy się spodziewać, że przestrzeń ta stanie się wkrótce faktycznym sercem Olsztyna, zdolnym przyciągnąć nawet więcej mieszkańców i (nowych!) użytkowników niż XIV-wieczne Stare Miasto – pisze Magdalena Wrzesień.

Jezioro Ukiel, zwane potocznie Krzywym, to największe spośród kilkunastu jezior Olsztyna, o specyficznym, nieregularnym kształcie i zróżnicowanej linii brzegowej. Nowe zagospodarowanie obejmuje fragment położony najbliżej centralnej strefy miasta, a jego projekt został wyłoniony w konkursie z 2011 roku. Warto podkreślić, że w programie położono nacisk na zapewnienie całorocznego funkcjonowania tego obszaru. Zwycięska koncepcja urbanistyczna zakładała spójne połączenie, tak przestrzenne, jaki i architektoniczne, trzech placówek należących do olsztyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zaplanowano m.in. ciąg pieszo-rowerowy, zimą adaptowany na trasy narciarstwa biegowego. W rejonie południowym zlokalizowano plażę miejską z częścią administracyjną, restauracyjną, zapleczem sanitarnym i szatniami oraz port żeglarski z urządzeniami wodnymi (proj. Dżus GK Architekci). Poszczególne funkcje autorzy przewidzieli w kilku niezależnych obiektach. Projektantom zależało na pozostawieniu jak największej liczby drzew i zapewnieniu widokowych powiązań z otwartą przestrzenią jeziora już od strony dojść i dojazdów, stąd też bryły budynków są ukształtowane miękko i nieregularnie.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum