Przedproże kina Iluzjon – wyniki konkursu

2016-06-30 11:27
Przedproże kina Iluzjon
Autor: archiwum serwisu Nagroda „A-m”, autorzy: Dominika Dydyszko, Marta Wiśniewska

Konkurs miał charakter zamknięty i przeznaczony był dla studentów drugiego semestru studiów inżynierskich WA PW. Uczestnicy mieli za zadanie zaaranżować przestrzeń wokół kina Iluzjon, spełniającą między innymi funkcję informacyjną (repertuar i historia miejsca) i rekreacyjną. Pracowali w dwuosobowych zespołach w ramach zajęć z kursu Projektowanie wstępne.

Wydział Architektury PW wraz z warszawskim kinem Iluzjon przeprowadził konkurs na przedproże kina Iluzjon. Uczestnicy mieli za zadanie zaaranżować przestrzeń wokół kina spełniającą między innymi funkcję informacyjną (repertuar i historia miejsca) i rekreacyjną z możliwością korzystania z istniejącej kawiarni. Projekty musiały oddziaływać na otaczającą przestrzeń, mieć czytelny wyraz architektoniczny i funkcjonować przez cały rok. Konkurs miał charakter zamknięty i przeznaczony był dla studentów drugiego semestru studiów inżynierskich. Studenci pracowali w dwuosobowych zespołach w ramach zajęć z kursu Projektowanie wstępne, w grupach prowadzonych przez: Jana Mazura i Dariusza Chychłowskiego, Krzysztofa Koszewskiego i Jacka Kopczewskiego, Annę Wierzbicką i Piotra Bujnowskiego, Justynę Dziedziejko i Witolda Andrzeja Orzechowskiego, Michała Brutkowskiego i Stanisława Karłowskiego, Michała Adamczyka i Mikołaja Kwiecińskiego, Agnieszkę Kwiecińską i Piotra Kudelskiego. W sumie w konkursie wzięło udział blisko 170 studentów. Sąd konkursowy w składzie: Marek Świerczyński (WA PW), Aleksander Chylak (WA PW), reżyser Robert Gliński (Filmoteka Narodowa), Tadeusz Żera (Filmoteka Narodowa), Witold Szymanik (WSC), przyznał trzy nagrody i wyróżnienie. Swoją nagrodę wręczył też mięsięcznik „A-m”.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum