O konkursie na zagospodarowaniu nabrzeży jeziora Ukiel

2016-06-30 11:33 Tekst: Tomasz Żylski
zagospodarowanie jeziora Ukiel
Autor: archiwum serwisu I nagroda w konkursie na opracowanie projektu architektonicznego budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Ukiel w Olsztynie, zwanym dalej konkursem Na zagospodarowanie brzegów jeziora Ukiel w Olsztynie; autorzy: konsorcjum pracowni Dżus GK Architekci, Restudio, Studio-Projekt. Il. dzięki uprzejmości pracowni

Władze miasta bardzo skrupulatnie przygotowywały inwestycję. Zanim ogłoszono konkurs realizacyjny, zorganizowano studialny, który wytyczył główne kierunki zagospodarowania – pisze Tomasz Żylski.

Otoczenie jeziora Ukiel z licznymi przystaniami, dzikimi plażami i trasami spacerowo-rowerowymi od lat stanowi letnie centrum rekreacyjne Olsztyna. Od lat trwają też dyskusje nad możliwymi wariantami większego wykorzystania jego walorów, tak by było atrakcyjne o każdej porze roku. Już w 2009 roku władze miasta zorganizowały konkurs na opracowanie koncepcji programowo- -przestrzennej dla trzech stref w obrębie nabrzeża: tzw. Słonecznej Polany, plaży miejskiej i terenów Olsztyńskiego Klubu Sportowego. Przy czym każdy z zespołów biorących udział w konkursie miał opracować projekt jedynie dla wybranej lokalizacji. Jury pod przewodnictwem Anny Rokity, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum