Rewaloryzacja parku w Horyńcu-Zdroju

2016-06-30 11:31 Tekst: Tomasz Michalak
Rewaloryzacja Parku w Horyńcu-Zdroju
Autor: archiwum serwisu Budynki zwrócone są ku sobie ostrymi wierzchołkami. Fot. Marcin Czechowicz

Choć historia parku sięga lat 30. XX wieku, projektanci nie zdecydowali się na nawiązanie do tradycji i istniejących tu niegdyś obiektów. Zaproponowali całkowicie współczesne podejście do wielofunkcyjnej architektury uzdrowiskowej – pisze Tomasz Michalak.

Nawet większość przewodników i leksykonów jednoznacznie lokalizuje Horyniec-Zdrój jako położony daleko od głównych szlaków turystycznych i miejsc kojarzonych z koncentracją architektonicznych atrakcji. Jednak status uzdrowiska, którym może szczycić się ta leżąca na styku Wschodniego Roztocza i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego miejscowość pozwala oczekiwać zdrowego podejścia do prowadzenia gminnych inwestycji. Mimo formuły zamówień publicznych, promujących rozwiązania za najniższą cenę. Lecznicze walory lokalnych źródeł znane były ponoć już Janowi III Sobieskiemu, ale prawdziwy rozwój Horyńca rozpoczął się w XIX wieku, a park zdrojowy założono tam dopiero w latach 30. wieku XX (niestety uległ on zniszczeniu w czasie II wojny światowej).

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum