Live Studio na WA PG

2018-01-31 13:00 Tekst: Łukasz Pancewicz,Monika Arczyńska
Live Studio na WA PG
Autor: archiwum serwisu Zapowiedź prototypowania urbanistycznego na ul. Długiej w Gdańsku. Żółta plama była pierwszązapowiedzią projektu, przygotowywaną przez grupę Gdyby na zlecenie UM. Fot. Monika Arczyńska

Od trzech lat na Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej prowadzone są zajęcia typu live studio. Pod opieką doświadczonych prowadzących i przy współpracy z zewnętrznymi konsultantami różnych branż studenci są w stanie przygotować profesjonalne opracowanie, które będzie można wykorzystać w realnym projekcie. Uczą się organizacji pracy, zarządzania projektem oraz odpowiedzialności i elastyczności w rozdzielaniu zadań – podczas semestru pojawiają się zarówno zadania, które mogą być realizowane indywidualnie, jak i wymagające zaangażowania całej grupy – piszą Monika Arczyńska i Łukasz Pancewicz.

Nietypowe zajęcia z projektowania urbanistycznego nie są nowością na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Od kilku lat trwa współpraca z samorządami, dzięki której studenckie koncepcje stanowią inspirację lub podstawę dla ostatecznych rozwiązań projektowych. Oprócz najbardziej popularnej formuły konkursu, w którym zespoły studentów współzawodniczą, opracowując projekt na zadany temat, prowadzone są zajęcia typu live studio oraz projekty o charakterze partycypacyjnym i badawczym. Wśród nich wymienić można zrealizowane w ostatnich latach Quo Vadis, Gdańsku? – projekt mentoringu miejskiego dla kilku dzielnic Gdańska czy MSRL (Mentor-Student Research Lab) – projekt realizowany we współpracy z zagranicznymi tutorami. Od trzech lat na pierwszym roku anglojęzycznego kursu magisterskiego prowadzone jest live studio pod hasłem: Problem Areas, w którym uczestniczą także studenci programu wymiany Erasmus. Założenie jest proste: zgodnie z system bolońskim absolwenci pierwszego stopnia są przygotowani do pracy zawodowej. Pod opieką doświadczonych prowadzących i przy współpracy z zewnętrznymi konsultantami różnych branż są w stanie przygotować profesjonalne opracowanie, które będzie można wykorzystać w realnym projekcie. Na tym etapie mogą wykorzystać nabyte wcześniej – zarówno na uczelni, jak i w pracy – umiejętności i doświadczenie.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum