Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016

2016-04-29 11:54
ESK 2016
Autor: archiwum serwisu Kalvebod Waves w Kopenhadze. Fot. Julien Lanoo, dzięki uprzejmości pracowni

Architektura stanowi kluczowy element programu ESK 2016. Obchody stanowią okazję do podjęcia szerokiej dyskusji na temat kondycji współczesnej architektury, zasad kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, a także możliwości partycypacji społecznej w tym procesie. Przedstawiamy najciekawsze wydarzenia architektoniczne planowane w maju we Wrocławiu.

Sprzątanie miasta. Interwencje

Stare Miasto jako wizytówka Wrocławia wymaga szczególnej ochrony. W ostatnich latach pod naporem różnych form agresywnej reklamy, krzykliwych szyldów czy zaklejonych folią witryn lokali jego przestrzeń straciła nieco na atrakcyjności. By opanować chaos reklamowy i odzyskać estetyczny wygląd oraz prestiż salonu miasta, w kwietniu 2015 roku obszar centrum objęto uchwałą Parku Kulturowego. Przepisy regulują zasady umieszczania szyldów, nośników reklamowych, dekorowania witryn i okien oraz prowadzenia handlu i gastronomii. Aby zaznajomić wszystkich zainteresowanych z nowymi przepisami, w ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 zaplanowano całoroczny projekt pod nazwą „Sprzątanie miasta. Przestrzeń”.

Jego inicjatorem jest lokalny aktywista Wojciech Piotrowski, a partnerami Galeria BWA Dizajn i Grupa Dobro, zajmująca się zwalczaniem nielegalnych reklam w stolicy Dolnego Śląska. „Sprzątanie miasta. Przestrzeń” to oparty głównie na działaniach edukacyjnych projekt umożliwiający przedsiębiorcom, urzędnikom, operatorom reklamy zewnętrznej, a wreszcie także mieszkańcom poznanie prawideł związanych z poszanowaniem przestrzeni publicznej. Głównym zadaniem projektu jest wskazanie dobrych przykładów posługiwania się przekazem wizualnym w ramach Parku Kulturowego Wrocławia, jak również tzw. ustawy krajobrazowej, a w dalszej kolejności ich wdrażanie na szerszą skalę – wyjaśniają organizatorzy. Jednym z ich pierwszych działań jest... ulotka reklamująca projekt. W przystępny sposób za pomocą infografik wyjaśnia ona, co według nowego prawa może zostać, a co musi zniknąć z przestrzeni miasta. Zamieszczono też treść uchwały o Parku Kulturowym, minisłowniczek najważniejszych pojęć związanych z reklamą zewnętrzną oraz spis rekomendowanych publikacji na temat szeroko rozumianego ładu przestrzennego.

Do 31 grudnia

www.wroclaw2016.pl

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum