Osiedle Xixi Wetland w Hangzhou

2016-04-29 11:44 Tekst: Maciej Lewandowski
Zespół mieszkaniowy Xixi w Chinach
Autor: archiwum serwisu Osiedle zlokalizowano w parku krajobrazowym, dlatego architekci starali się, aby zintegrować je z okoliczną dziką przyrodą. Fot. ⓒ Simon Menges

Osiedle powstało w 2015 roku w ramach kolejnego etapu rewaloryzacji malowniczych bagnistych terenów na obrzeżach portowego miasta Hangzhou we wschodnich Chinach. Projektanci z biura David Chipperfield Architects zaproponowali dwadzieścia kamiennych bloków zlokalizowanych na wodzie, połączonych betonowym traktem. W każdym mieszczą się dwa apartamenty o powierzchni ok. 190 m2 lub 290 m2 - o realizacji pisze Maciej Lewandowski.

Xixi to bagniste tereny o wysokich walorach przyrodniczych, które rozciągają się na obrzeżach portowego miasta Hangzhou we wschodnich Chinach. Wskutek silnej urbanizacji, która miała miejsce w ciągu ostatniej dekady XX wieku, znaczna ich część uległa zniszczeniu. W roku 2004 rozpoczęto projekt przyrodniczej rewaloryzacji i objęcia ochroną centralnego fragmentu obszaru o powierzchni ok. 10 km2. Około półtora tysiąca mieszkańców w ciągu 17 dni przesiedlono na obrzeża nowo utworzonego parku krajobrazowego Xixi, pełniącego rolę zarówno rezerwatu przyrody, jak i terenów rekreacyjnych. Przypadek ten stanowi przykład rewaloryzacji przyrodniczej połączonej z projektem urbanizacyjnym.

Osiedle Xixi Wetland to powstały w 2015 roku zespół budynków mieszkalnych, który jest kolejnym etapem rewaloryzacji. Architekci zaproponowali dwadzieścia kamiennych bloków zlokalizowanych na wodzie, połączonych betonowym traktem. W każdym mieszczą się dwa apartamenty o powierzchni ok. 190 m2 lub 290 m2. W projekcie widoczna jest wyraźna ścisła integracja zabudowy i natury.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum