Kulisa miejska – o projekcie biurowca Nowy Świat Andrzej M. Chołdzyński

2016-04-29 11:46 Tekst: Andrzej M. Chołdzyński
Nowy Świat 2.0
Autor: archiwum serwisu Nowy Świat 2.0 jest architektonicznym zwornikiem pomiędzy budynkami z różnych epok – gmachem Giełdy (autorzy: Andrzej M. Chołdzyński, Stanisław Fiszer) z 2000 roku i starszym o 51 lat Domem Partii (obecnie Centrum Bankowo- Finansowe). Wszystkie trzy budynki o analogicznych rytmach elewacji widoczne są z Parku na Książęcem. Fot. Piotr Krajewski

Projekt ma ambicję wzbogacenia Traktu Królewskiego o prostopadłą doń, rzeźbiarską i ekspresyjną strefę otwierającą Trakt Królewski na Park na Książęcem. Budynek przekształca miejsce dotychczas uznawane za zapleczowe i peryferyjne w przestrzeń rozpoznawalną i posiadającą własną tożsamość – pisze główny projektant budynku Andrzej M. Chołdzyński.

Budynek biurowo- usługowy Nowy Świat 2.0, położony między dawnym Domem Partii a gmachem Centrum Giełdowego, przylega do oficyny XIX-wiecznej kamienicy. Jest w swym zamyśle zwornikiem architektonicznym tych obiektów, a jednocześnie swoistą kulisą miejską, otwierającą Trakt Królewski na XVIII-wieczny Park na Książęcem, zaprojektowany przez Szymona Bogumiła Zuga. Jako że dawny Dom Partii jest wpisany do rejestru zabytków, nowy budynek powstrzymuje się przed naruszaniem integralności jego bryły i elewacji. Połączenie obu gmachów odbywa się poprzez kondygnację podziemną. Nowy Świat 2.0 w sposób eteryczny i abstrakcyjny stara się łączyć bogatą tektonikę elewacji sąsiednich obiektów. Wobec monumentalnych i prostopadłościennych kompozycji obu budynków, utrzymanych w rytmie: baza, korpus, zwieńczenie, wprowadza w obszar ich wzajemnych relacji płynną, budowaną po szerokim łuku elewację wschód-zachód, zakończoną owalnymi narożnikami.

Poszukiwana jest lekkość i szlachetność tego gestu jako współczesnej, XXI-wiecznej interpretacji monumentalności przestrzeni urbanistycznej. Projekt ma ambicję wzbogacenia Traktu Królewskiego o prostopadłą doń, rzeźbiarską i ekspresyjną strefę otwierającą Trakt Królewski na Park na Książęcem. Stworzenie funkcjonalnego kompozycyjnego połączenia Traktu ze skarpą warszawską jest wynikiem tych założeń. Budynek przekształca miejsce dotychczas uznawane za zapleczowe i peryferyjne w przestrzeń rozpoznawalną i posiadającą własną tożsamość. Zmieniła się intensywność emocjonalnego odbioru i jakości kulturowej tego fragmentu Traktu Królewskiego. Nowy Świat 2.0 stosownie i taktownie wypełnia swe miejsce w głównych sylwetach urbanistycznych kwartału.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum