Odnowa Muzeum – o Muzeum Warszawy Joanna Dudelewicz

2017-06-30 12:13 Tekst: Joanna Dudelewicz
Muzeum Warszawy
Autor: archiwum serwisu Prace modernizacyjne w kamienicy nr 28 – odsłonięte sklepienia nad parterem, Fot. Marcin Czechowicz/Dzięki uprzejmości Muzeum Warszawy

W 2013 roku wspólnie z biurem Mąka, Sojka Architekci muzeum podjęło się opracowania analizy funkcjonalnej i przestrzennej, które to stanowiły punkt wyjścia dla przygotowanej później dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Założenia projektowe obejmowały przede wszystkim wyeksponowanie walorów zabytkowych kamienic, zapewnienie optymalnego układu funkcjonalno-przestrzennego, a także wprowadzenie nowych elementów i urządzeń technicznych przy minimalnej ingerencji w najcenniejsze wnętrza i zachowaniu wartościowych rozwiązań z okresu powojennej odbudowy – pisze architekt Joanna Dudelewicz, koordynator projektu modernizacji Muzeum Warszawy.

Muzeum zlokalizowane jest w ośmiu kamienicach pierzei Dekerta na Rynku Starego Miasta oraz w trzech wzdłuż ulicy Nowomiejskiej. Od momentu otwarcia instytucji w 1955 roku budynki te nie przechodziły gruntownego remontu, a jedynie doraźne naprawy i drobne przeróbki. Ich stan był zły. W międzyczasie zmieniły się też standardy ochrony dziedzictwa, dróg ewakuacji i obsługi zwiedzających, w tym osób niepełnosprawnych. W 2013 roku wspólnie z biurem Mąka, Sojka Architekci muzeum podjęło się opracowania analizy funkcjonalnej i przestrzennej, które to stanowiły punkt wyjścia dla przygotowanej później dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Założenia projektowe obejmowały przede wszystkim wyeksponowanie walorów zabytkowych kamienic, zapewnienie optymalnego układu funkcjonalno-przestrzennego, a także wprowadzenie nowych elementów i urządzeń technicznych przy minimalnej ingerencji w najcenniejsze wnętrza i zachowaniu wartościowych rozwiązań z okresu powojennej odbudowy. Ponadto przewidziano dostosowanie zespołu do potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności oraz zabezpieczenie eksponatów zgodnie z wymogami przepisów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Jednocześnie przy udziale firm konserwatorskich Monument Service Marcin Kozarzewski, Kana Agnieszka Zalewska i Konswerk Kamila Wojtowicz muzeum opracowało programy działań naprawczych w zakresie elewacji, zabytkowych elementów wystroju wnętrz oraz trzech drewnianych stropów polichromowanych w kamienicy Kleinpoldowskiej.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum