Nowy zespół dydaktyczny Akademii Muzycznej w Krakowie

2017-06-30 11:55
Nowy zespół dydaktyczny Akademii Muzycznej w Krakowie
Autor: archiwum serwisu Główna sala z widownią otaczającą scenę łączy cechy typu shoebox i vineyard.

Na Grzegórzkach, w sąsiedztwie bulwaru Kurlandzkiego, powstanie zespół dydaktyczny Akademii Muzycznej według projektu pracowni Gehry Partners.

Dwuetapowy konkurs na projekt kompleksu zorganizowały władze akademii. Nowe budynki zaplanowano na terenach powojskowych w południowej części dzielnicy Grzegórzki, tuż obok reprezentacyjnych bulwarów wiślanych, ale też przebiegających w sąsiedztwie torów kolejowych, co było dużym wyzwaniem dla architektów z uwagi na charakter uczelni i wymóg zlokalizowania na działce sali koncertowej. Uczestnicy mieli też zaprojektować budynek lub kompleks budynków dla trzech zespołów artystycznych: Filharmonii Krakowskiej, Sinfonietty Cracovia i Capelli Cracoviensis oraz obiekty dydaktyczne wraz z uzupełniającą je infrastrukturą rekreacyjną i usługową. Spośród 33 prac nadesłanych na konkurs do drugiego etapu jury zakwalifikowało 10. Zwyciężył projekt Franka Gehry’ego, który zaproponował zespół zróżnicowanych kubaturowo pawilonów wkomponowanych między istniejące drzewa i otwierających się w stronę rzeki. W centrum założenia, na planie zbliżonym do litery U, miałby powstać blok dydaktyczny o dekonstruktywistycznej formie, a obok sześcienna bryła głównej sali koncertowej na 669 miejsc. ZAKOŃCZENIE REALIZACJI: 2021

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum