European Union Prize for Contemporary Architecture. Mies van der Rohe Award

2017-06-30 12:01 Tekst: Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak
European Union Prize for Contemporary Architecture. Mies van der Rohe Award
Autor: archiwum serwisu European Union Prize for Contemporary Architecture. Mies van der Rohe Award, red. Ivan Blasi, Anna Sala Giralt, Fundacio Mies van der Rohe 2017

Ta dwutomowa publikacja pod redakcją Ivana Blasiego i Anny Sali Giralt stanowi podsumowanie tegorocznej edycji nagrody. Tom pierwszy przedstawia 355 projektów, w tomie drugim zawarto natomiast opisy 40 realizacji z tzw. krótkiej listy, w tym finalistów i obiektów zwycięskich. Publikacja opracowana jest z przyjemną dla czytelnika starannością – każda z prac pokazana jest poprzez czytelne rzuty i przekroje, czasem dodatkowe aksonometrie i diagramy. W osobnej części zawarto kolorowe fotografie obiektów. Nie brakuje także dłuższych wypowiedzi teoretyków czy krytyków architektury, którzy omawiają projekty – recenzja Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka.

Tegoroczną edycję nagrody Miesa van der Rohe podsumowuje dwutomowe kompendium z rzetelną – choć z oczywistych powodów skrótową – prezentacją wszystkich 355 zgłoszonych prac (więcej także w tym numerze na str. 34-41). Tom pierwszy (The Compilation: Nominated Works) przedstawia 355 projektów, w tomie drugim (The Jury Selection: Shortlist, Finalists and Winners) zawarto natomiast opisy 40 realizacji z tzw. krótkiej listy, w tym finalistów i obiektów zwycięskich. Publikacja opracowana jest z przyjemną dla czytelnika starannością – każda z prac pokazana jest poprzez czytelne rzuty i przekroje, czasem dodatkowe aksonometrie i diagramy. W osobnej części zawarto kolorowe fotografie obiektów. Precyzyjnie zamieszczono dane liczbowe, adresowe, autorów. Projekty zostały podzielone na kategorie i podkategorie, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez międzynarodowe jury. Całość uzupełniają indeksy (autorów i pracowni) ułatwiające poruszanie się po obu tomach oraz – ciekawostka – słownik używanych pojęć z dziedziny architektury i urbanistyki. Nie brakuje także dłuższych wypowiedzi teoretyków czy krytyków architektury, którzy omawiają projekty. Polskę reprezentowało dziesięć obiektów. Do ścisłej czołówki pięciu finalistów zostało zakwalifikowane wybitne Muzeum Katyńskie na warszawskiej Cytadeli (projekt: BBGK Architekci, Jerzy Kalina – Plasma Project, Krzysztof Lang – Maksa).

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum